Pribudnúť by mal objekt Powertrain. Ten bude slúžiť na montáž batériových modulov.  Odhaduje sa montáž až do 150.000  ks/rok.

Zastavaná plocha logistického priestoru MP&L sa po rozšírení zvýši z pôvodných 64.000 štvorcových metrov (m2) na približne 75.000 m2. Parcely sa nachádzajú v katastrálnom území Lužianok a Dražoviec. Zastavaná plocha novej prevádzky Powertrain v katastrálnom území Lužianok dosiahne 48.000 m2. Celková plocha zastavaného územia MP&L a Powertrain bude po realizácii navrhovanej zmeny činnosti predstavovať približne 123.000 m2. 

Rozšírenie závodu bude znamenať aj zvýšenie nárokov na pracovné sily. Podľa predloženého projektu bude počet zamestnancov ako plánovali. Odhaduje sa nárast o 2000 pracovníkov.

Podľa vyjadrenia zástupcov JLR o umiestnení investície pri Nitre zatiaľ nie je definitívne rozhodnuté. „Štúdia uskutočniteľnosti slúži na zabezpečenie prípravy územia pre potenciál budúceho rozšírenia, pokiaľ sa pre túto alternatívu rozhodneme. Vždy sme tvrdili, že pripravíme štúdiu uskutočniteľnosti s cieľom preskúmať potenciálne možnosti ďalšej expanzie na Slovensku. Štúdia uskutočniteľnosti je jedným z dôležitých podkladov pre strategické rozhodnutie, ktoré ale doteraz nebolo uskutočnené,“ informovalo vedenie spoločnosti.

JLR pracuje na vývoji nových elektrických a hybridných technológií, ktoré plánuje uviesť na trh už onedlho. „Do roku 2020 budú všetky nové automobily Jaguar a Land Rover ponúkané s elektrickými či hybridnými technológiami. Čo sa týka montáže batériových modulov, zvažujeme niekoľko možných lokalít po celom svete. Finálne rozhodnutie sme zatiaľ neuskutočnili. Akékoľvek rozhodnutie ohľadne lokality vybudovania Powertrain však neovplyvní naše dlhodobé ambície na vybudovanie globálneho centra pre vývoj technológií elektrických batérií vo Veľkej Británii a rovnako aj plány na výrobu batérií priamo vo Veľkej Británii,“ informovalo vedenie firmy.

Automobilka plánuje spustiť výrobu v nitrianskom priemyselnom parku koncom roka 2018. Spoločnosť pri spustení výstavby závodu avizovala, že ročná kapacita dosiahne 150.000 vozidiel. V Nitre plánovala zamestnať približne 2800 zamestnancov. 

Zdroj: Teraz