Digitalizácia a jej neustály rozvoj so sebou prináša starosti, zvýšené náklady, či nároky na technické vybavenie, ale aj nesporné výhody v možnosti digitalizácie fyzických dokumentov, dokladov v registroch, či ich rýchle vyhľadávanie a archivácia počas potrebného času. Uplatňovaniu tejto teórie v praxi síce neraz bráni mnoho občas až nepochopiteľných prekážok (technických, aj legislatívnych), no postupne sa odstraňujú a dostávajú do života. Ďalších hmatateľných výhod digitalizácie by sa mohli už od začiatku roku 2024 začať užívať aj českí vodiči.

Zatiaľ bez techničáku a vodičáku. Neskôr aj bez občianskeho

Ako potvrdil hovorca českého ministerstva dopravy, František Jemelka, zrušenie povinnosti mať pri sebe počas šoférovania technický a vodičský preukaz ministerstvo rieši v súvislosti s novelizáciou zákona o prevádzke na pozemných komunikáciách. „Kontrolné orgány si overia držanie a platnosť príslušných dokladov v príslušných registroch,“ dodal Jemelka. Ako však zdôraznil, vodičovi stále zostáva povinnosť preukázať na výzvu kontrolných orgánov svoju totožnosť. Do budúcna sa počíta aj so zavedením elektronického OP (tzv. eDoklad), momentálne to však nie je na programe dňa. „Zmena bola 17.5.2023 predložená ako poslanecký pozmeňovací návrh. Ak bude schválený a účinnosť nadobudne od 1.1.2024, od uvedeného dátumu nebude musieť mať vodič pri sebe vodičský preukaz ani osvedčenie o registrácii vozidla (tzv. „malý technický preukaz“),“ hovorí  ďalej František Jemelka.

zdroj: iDnes