ZAP SR pocet vyrobenych aut vo svete na 1000 obyvatelov

V počte vyrobených áut na tisíc obyvateľov Slovensko jednoznačne vedie. To z nás však automobilovú veľmoc ani prinajmenšom nerobí!

Mám dojem, že označenie Slovensko - automobilová veľmoc sa z médií postupne vytratil. A som veľmi rád. V rozprave odborníkov z oblasti automotive vlastne nikdy veľmi nefiguroval. Je totiž plytkou urážkou aj podpriemernej inteligencie, čiže väčšiny Slovákov. Dnes reprezentanti Združenia Automobilového Priemyslu médiám predstavili automobilový priemysel v SR za rok 2014 v mnohých zaujímavých číslach a faktoch. Ide zväčša o pozitívne až radostné správy. No sami jedným dychom dodávajú, že už teraz doslova chrápeme na vavrínoch z minulého desaťročia! Vláda SR o tom dobre vie, nie len ZAP SR na to opakovane upozorňuje. Žiaľ, odporúčania či nutné zmeny sa realizujú pomalšie než pomaly. Ak vôbec!

To, že Slovensku ukrutne chýbajú diaľnice na východ je už zúfalosť! Druhou nočnou morou sa stáva biedne školstvo a hromadná produkcia žiakov s titulmi, ktoré vyzerajú dobre len na vizitkách. Tretí škandál je hromadný odchod kvalitných mladých ľudí za prácou i vzdelaním na západ... Treba ešte pokračovať?!
ZAP SR prognoza poctu vyrobenych aut v SR pre r2015

Odhad počtu vyrobených áut v SR vo fabrikách v BA, TT a ZA je napriek neutešivej ekomonickej situácii v Eurozóne veľmi priaznivá. Malo by to byť spolu takmer milión áut.

Niet pochýb, od začiatku 21. storočia autopriemysel celé Slovensko ťahá ako najsilnejší diaľkový tahač. A buďme radi, že to tak je. No, aby sme sa mali aspoň tak ako teraz (nedaj bože lepšie) na systémové zmeny je neskoro už teraz! Ale lepšie neskôr, ako nikdy. Prezident ZAP SR, p. Jarosav Holeček, dnes pri sumarizácii počtu vyrobených áut v SR za r2014 opakovane spomenul, že je vďačný za každý výsledok nad 900 000 áut. A mali by sme byť aj my. To je hranica, nad ktorou všetky tri fabriky v BA, TT a ZA idú stabilne, hladko a bez vynútených odstávok pre malý odbyt. Ostatné 2r sme slušne nad, približujeme sa skôr miliónu ročne. Ozaj si môžeme gratulovať. Rekordný rok 2013, v ktorom SR vyrobila pre svet 987 718 sme takmer dorovnali. Odhady na 2015 totiž hovorili o cca 930 000 ks. Dnes to ešte nevieme presne (VW BA čísla zverejní v marci), no je jasné, že r2014 priniesol výrobu vyše 970 000 ks.


Slovensko má za sebou druhý najúspešnejší rok od r2000. A to najlepšie na koniec. Napriek búrlivej situácii nie len v EÚ (konflikt Ukrajina - Rusko) a až 25% prepad ruského automobilového trhu (pre prudké oslabene hodnoty rubľa) je prognóza na tento rok vyše 980 000 kusov. Ak sa nič zásadné nestane, nie je vylúčené, že r2015 bude rekordný. Sme veľmi radi, že napriek stále trvajúcej kríze skomplikovanej nestabilnou politickou situáciou dokázal svet pre Slovensko udržať výrobu takmer na maxime. To je však záležitosť vyššej moci, mimo dosahu a vplyvu našej drobnej krajiny. V našich, len našich, rukách je však iná, nemenej podstatná vec!

prezident ZAP SR Jaroslav Holecek
Vyroba aut v SR za r2014 bola vyse 970 000 ks

Rovnako ako p. Holeček aj ja chcem zdôrazniť, že pre SR nie sú dôležité rekordné roky a počty, ale dlhodobá udržateľnosť výroby nad 900 000 ks ročne. Aby sa Slovensku darilo konkurovať krajinám ako Rumunsko, Bulharsko ale aj Slovinsko, ktoré nás prekonávajú vo výrazne lacnejšej pracovnej sile, je NUTNÉ dotiahnuť do konca kľúčové veci - dostavba infraštruktúry (najmä diaľnic na východ SR) a rozšíriť počet subdodávateľov. Nie je ich tu málo, no mohlo by byť ešte asi o štvrtinu viac. Cieľom je mať tu spolu cca 400 subdodávateľov. A tretia vec, je nevyhnutné zmeniť systém vzdelávania (pre automobilový priemysel minimálne na úrovni stredných a vysokých škôl).

Až neuveriteľných 62% podnikov v prieskume poukazuje na nízku kvalitu a biednu kvalifikáciu promovaných vysokoškolákov pre svoju profesiu. To je hotová tragédia a zrkadlo toho, že na VŠ chodia mnohí (dovolím si tvrdiť, že väčšina!) len pre titul. VŠ samotné naberajú žiakov preto, aby dokázali udržať chod. Kvalita a hodnota vzdelania sú na oboch stranách na okraji. Pritom by mala byť prioritou!

Je to neuveriteľné, ale od r2000 napriek drobnosti Slovenska doposiaľ neexistuje komplexná databáza subdodávateľov pre automotive. Pritom ich automobilky, ale aj krajina, potrebujú ako soľ! Dnes 60% potrebných dielcov na výrobu automobilky dovážajú. 40% je z domácich zdrojov. Prečo by to nemohlo byť naopak?
ZAP SR rozmiestnenie subdodavatelov automotive v SR

Neproporčné rozmiestnenie subdodávateľov pre automotive zodpovedá neproporčne dobudovanej infraštruktúre Slovenska. Pre tento malý štát je to tragická realita už 3. desaťročie!

Vedenie ZAP SR si túto žalostnú situáciu rok čo rok uvedomuje viac a viac. Na problémy a medzery však nie len ukazuje, ale ich aj rieši. ZAP je v SR líder v oblasti zmien legislatívy pre školstvo. Okrem toho minulý rok vytipovali 6 VŠ s ktorými sa určili 3 základné tézy, aby predbehli stále odkladanú novelu zákona a potrebnú zmenu na úrovni VŠ v oblasti prípravy absolventov pre automotive. Odliv šikovných a ambicióznych mladých ľudí zo Slovenska je väčší než kedy predtým!


ZAP SR tiež poukázal na nutnosť opätovnej zmeny zákona o likvidácii vozidiel vyradených z prevádzky. Prijatím zákona pohodlného pre občanov (stačí čestné prehlásenie o likvidácii - a mnohí ľudia žiaľ čestní nie sú) kleslo oficiálne a ekologické šrotovanie z 95% všetkých vyradených vozidiel pred jeho prijatím na 82%. To znamená novú záťaž pre ekológiu, životné prostredie, alebo priamo naše ulice.
 

Slovensko je v mnohom kocúrkovo. Niekedy človeku neostáva iné než sa diviť, ako je možné že tu veci vôbec nejako fungujú. ZAP SR so smútkom konštatuje, že už niekoľko rokov nemá k dipozícii ani len kompletnú databázu automotive dodávateľov. Pritom to je jedna z kľúčových otázok každého nového investora, ktorá firma čo a ako dokáže...

Vplyv výroby automobilov na Slovensko je zásadný! 

43% - podiel automobilovej výroby na celkovom priemysle SR
35% - podiel na priemyselnom exporte SR
vyše 80 000 zamestnaných priamo vo výrobe áut
vyše 200 000 zamestnaných v automotive
17 mld € - ročná hodnota exportu automobilov zo SR


Základné plány ZAP SR pre r2015

I. pomôcť prijať novelu zákona o vzdelávaní pre stredné odborné a technické VŠ
II. zrušiť aktuálny zákon o čestnom prehlásení likvidácie vozidla vyradeného z evidencie 
III. pomôcť vytvoriť komplexnú databázu subdodávateľov automotive
IV. zvýšiť počet subdodávateľov (teoreticky až na 400).
    Aktuálne 318 (západ SR 244, východ 74).