Áno aj nie

Oficiálne je od 1. 1. 2021 prísny zákaz vychádzania, ktorý samozrejme platí aj pre motoristov. Opäť však existuje niekoľko výnimiek, ich okruh je však oproti predošlým opatreniam výrazne zúžený, napriek tomu stále relatívne dlhý. Jazdiť autom teda môžete, ak sa na vás uplatňuje niektorá z týchto výnimiek:

cesta do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cesta späť, a cesta na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cesta späť,

cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cesta späť)

cesta na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cesta späť,

cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cesta späť,

cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cesta späť,

cesta na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cesta späť,

cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť,

cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cesta späť,

cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cesta späť,

cesta späť z návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nebola vykonaná cesta do inej domácnosti,

cesta za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cesta späť,

cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cesta späť,

cesta späť z rekreácie, z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, kde sa zdržiavali len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 10. bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020,

cesta rodiča, inej oprávnenej osoby a cesta dieťaťa realizovaná v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cesta realizovanú za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,

cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy,

cesta osoby do a zo školy alebo školského zariadenia,

cesta za účelom sprevádzania dieťaťa alebo osoby podľa predchádzajúcich dvoch bodov a cesta späť.

Nitrania, pozor!

Ak ste však z Nitry, platia pre vás prísnejšie opatrenia. Nitra je na tom aktuálne asi najhoršie zo všetkých miest na Slovensku a stala sa novým ohniskom nákazy. Primátor mesta Marek Hattas tak pristúpil k tvrdším opatreniam, ktoré platia od tohto pondelka (4. 1. 2021) na ďalšie tri týždne. Zákaz vychádzania platí aj na cestu do zamestnania, prírody či sprevádzanie dieťaťa do školského zariadenia. Výnimku zo zákazu však budú mať osoby s potvrdením o negatívnom antigénovom či PCR teste.

Môžem si ísť len tak zajazdiť?

Odpoveď znie opäť áno aj nie. Jazda pre potešenie totiž nespadá pod výnimky zákazu vychádzania. Aj keď, kľudne by mohla. Ak ste v aute totiž sám a nebudete z neho vystupovať, prakticky nie je šanca, že by ste sa niekde nakazili. Nie som si však istý, či by tento argument obstál pri kontrole políciou :) Na druhej strane, zákaz vychádzania neplatí v čase od 1:00 do 5:00.  

Zoznam opatrení: Ministerstvo vnútra SR