„V posledných rokoch sa Slovensko postupne zbavuje nálepky „montážna dielňa”. Rastúca dôvera investorov a materských spoločností zahraničných firiem sa odzrkadlila nielen vo vyššom počte výskumno-vývojových centier, ale aj v počte ľudí, ktorých tieto centrá zamestnávajú.“

Momentálne pracuje v automotive na Slovensku takmer 1500 výskumno-vývojových pracovníkov. To je viac ako dvojnásobok oproti stavu spred dvoch rokov. V aktuálnom prieskume navyše ďalších 10 firiem uviedlo, že plánuje v najbližších troch rokoch zriadiť vlastné výskumno-vývojové alebo technologické centrum na Slovensku. Kvalifikovaní ľudia tak nebudú musieť pre profesionálne uplatnenie v tejto oblasti opúšťať krajinu.

Podľa prieskumu Automotive Innovation Slovakia spoločnosti KPMG v spolupráci so ZAP SR dodávateľské firmy v automobilovom priemysle plánujú na Slovensku v najbližších 12 mesiacoch prijať 260 nových výskumno-vývojových pracovníkov. Viac ako dve tretiny z týchto firiem chcú zároveň investovať v najbližších dvoch rokoch percentá z obratu do výskumu, vývoja a inovácií. Autá teda Slováci už len nemontujú, ale aj navrhujú jednotlivé komponenty a v blízkej budúcnosti ich bude ešte viac. Na Slovensko tak prichádzajú investície s vyššou pridanou hodnotou.


„V posledných rokoch sa Slovensko postupne zbavuje nálepky „montážnej dielne”. Rastúca dôvera investorov a materských spoločností zahraničných firiem sa odzrkadlila nielen vo vyššom počte výskumno-vývojových centier, ale aj v počte ľudí, ktorých tieto centrá zamestnávajú,“ skonštatoval Ľuboš Vančo, predseda Rady partnerov, KPMG na Slovensku.


Výsledky prieskumu ukázali, že dodávateľské firmy musia neustále hľadať talentovaných inžinierov a intenzita tejto potreby každým rokom rastie. Práve prístup k talentom je podľa troch pätín respondentov prieskumu KPMG a ZAP najdôležitejším faktorom pre rozvoj inovácií vo firme. Výborných odborníkov do praxe však musí pripravovať kvalitné školstvo. Bez kvalifikovaných ľudí budeme totiž aj naďalej len veľkou výrobnou halou. A tu má Slovensko ohromné rezervy!


Rastie tiež záujem dodávateľských firiem spolupracovať so slovenskými technologickými startup firmami. Kým v roku 2014 záujem o spoluprácu deklarovala necelá štvrtina opýtaných, v roku 2016 bol v tejto oblasti zaznamenaný nárast o takmer 14 %. Firmy z autopriemyslu preferujú najmä inovatívne riešenia v oblasti robotiky a automatizácie, v segmente Industry 4.0 a pri vývoji softvérových aplikácií pre priemysel.