Je množstvo možností, ako dopravu skvalitniť... 

Možno nebude potrebné čakať ani 20-30 rokov. Revolúcia v doprave vzhľadom na súčasnú úroveň vedy a techniky by mohla prísť skôr. Pozrite si toto animované video, v ktorom je zachytená jedna z možnosti zefektívnenia dopravy. U úvode dokonca vidíte požiarnu techniku pri hasení požiaru vo výškovej budove, následne prostriedky hromadnej dopravy, ktoré v žiadnom prípade nečakajú v zápchach s bežnými autami.

Nevravím, že doprava bude vyzerať presne takto. Každopádne je to zaujímavé riešenie. Neviem vôbec posúdiť, či by bolo reálne vytvorenie a prevádzkovanie tohto systému dopravy aj na Slovensku. Čo si myslíte vy? Páčili by sa vám tieto výdobytky techniky už dnes?