Áut je tento týždeň viac, ľudia čerpajú dovolenky. Hotový masaker však nastane v nedeľu, keď sa bude veľká časť obyvateľstva sťahovať. 

V blízkosti väčších cintorínov určite natrafíte na policajtov. Zbytočne pri nich nezastavujte a nepýtajte sa banálne otázky. Skomplikujete tak zbytočne situáciu na cestách. 

Policajti teda zvýšia dohľad v cestnej premávke pred, počas aj po Sviatku všetkých svätých. Dopravní policajti budú podľa potreby riadiť a usmerňovať premávku na príjazdových cestách k cintorínom a na parkoviskách. Dohliadnu aj na frekventované križovatky a hlavné cestné ťahy.

Jesenné počasie, dážď a hmly pohodovej jazde práve nepomáhajú. Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dbali na zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť.

Veľký pozor aj na zraniteľných účastníkov cestnej premávk

Tma, tmavé oblečenie bez reflexných prvkov... To je stále bežná realita v tento sviatok. Veľa ľudí si prosto nedá povedať. Dajte si pozor na chodcov a cyklistov, najmä čo sa týka detí, ale aj seniorov. Starší ľudia a deti sú rizikové skupiny a často sa správajú nepredvídateľne, preto je na mieste zvýšená opatrnosť, a to v tieto dni predovšetkým v blízkosti kostolov, cintorínov, ale aj kultúrnych zariadení. 

Chodci a cyklisti, dbajte na svoju bezpečnosť! 

Nielen Polícia SR, ale aj každé médium apeluje na chodcov a cyklistov, aby na cestách nezabúdali na svoju bezpečnosť. V týchto dňoch sa veľmi rýchlo stmieva a neosvetlený cyklista i chodec na ceste bez reflexných prvkov je veľkým rizikom. Použitie svetlého oblečenia a reflexných prvkov výrazne zvyšuje bezpečnosť. Za zníženej viditeľnosti by chodci a cyklisti mali mať neustále na pamäti, že ich musí byť dobre vidieť a na to stačí pomôcť len málom, reflexným prvkom.

V aute nenechávajte nič cenné

Pokiaľ cestujete autom, nemalo by v ňom zostať nič hodnotné. Auto po opustení odporúčame dôkladne zamknúť a zobrať si z neho všetky doklady, cenné veci a podobne. Aj ponechaná taška v aute, hoci prázdna, môže prilákať zlodeja. Nenechávajte preto  v zaparkovaných autách nič, čo by mohlo prilákať pozornosť zlodejov. V blízkosti cintorínov budú policajti, ale ustrážiť sa nedá všetko. Nezabúdajte na udomácnenú frázu: " Príležitosť robí zlodeja!"

Odporúčania polície v skratke:

  • myslite na dostatočnú časovú rezervu, aby ste všetko stihli bez stresu;
  • pri jazde autom buďte opatrní a ohľaduplní, predvídajte;
  • v aute sa pripútajte a vyžadujte to aj od spolucestujúcich;
  • zviditeľnite sa reflexnými prvkami a farebným oblečením;
  • na cesty sa vydávajú i vodiči, ktorí jazdievajú zriedkavejšie, majú menej vodičských skúseností alebo sú už vo vyššom veku. Zvýšte pozornosť pri vedení vozidla, prípadne zvážte, či je nevyhnutná cesta na cintorín vlastným motorovým vozidlom;
  • ak sa chcete vyhnúť stresu pri parkovaní a na cintorín to nemáte ďaleko, vyberte sa naň pešo alebo verejnou dopravou;
  • riaďte sa pokynmi policajtov;
  • nedajte šancu zlodejom, nič si nenechávajte v aute či bez dozoru na cintoríne.

Foto: Madari.sk