Horúcej problematike nekoncepčne sprísnených noriem a „filmovania“ na pracoviskách STK a EK sme sa na Topspeed.sk venovali len nedávno a už tu máme prvú verejnú kritiku nového systému. Tentoraz sa o ňu postarali opoziční poslanci z SaS. Tí považujú súčasný stav za absurdný a neakceptovateľný, pričom naň doplácajú nielen špekulanti, proti ktorým boli nové poriadky a pravidlá údajne namierené, ale aj poctiví občania.

Neustále monitorovanie pomocou kamier je podľa SaS len výsledkom neschopnosti oprávnených subjektov vykonávať inšpekčnú činnosť.

Fotenie musí stačiť

Nakrúcanie pracovníkov pri výkone ich práce považujú poslanci za neakceptovateľný zásah do podnikateľských a osobných slobôd. „Máme za to, že pre výkon kontroly zo strany štátu je postačujúce vykonávať iba fotografické snímky o tom, že vozidlo sa fyzicky kontroly zúčastnilo,“ konštatujú.

Štát má zároveň podľa nich možnosť vykonať inšpekciu výkonu technickej a emisnej kontroly kedykoľvek svojimi pracovníkmi na ktorejkoľvek STK alebo pracovisku EK, pričom prevádzkovateľ týchto staníc a pracovísk je povinný poskytnúť súčinnosť. Táto povinnosť sa podľa predkladateľov vzťahuje aj na majiteľa motorového vozidla, ktoré je podrobené kontrole.

„Nevidíme preto dôvod, prečo by podnikateľské subjekty mali doplácať na neschopnosť týchto oprávnených subjektov pravidelne vykonávať svoju inšpekčnú činnosť a aby z týchto dôvodov boli ich zamestnanci STK a pracovísk EK nonstop monitorovaní,“ uvádzajú poslanci v dôvodovej správe.

Zdroj: TASR