Kde končí umývanie auta wapkou a začína rezanie vodným lúčom? Presne tam, kde ostrému prúdu vody už umývaný predmet nedokáže odolávať. Rezanie vodným lúčom môže byť aj pri veľmi malom pretlaku, záleží, či režete želatínu, alebo kameň. Na rezanie obkladov a dlaždíc sa bežne využíva pretlak vody na úrovni 2000 atmosfér. To je však bežne NC, alebo CNC ovládaná veľká mašina, nie ručné náradie. To aby bol rez čo najpresnejší a rovný. Dáni zo Sihm Højtryk vyrobili ručnú pretlakovú tryskovú umývačku (wapku), ktorá generuje 3000 atmosfér! Umývali ňou starý Peugeot 206...