Opakované nárazy, kým sa auto definitívne zastaví, nie sú ničím výnimočným – odhadom v tretine prípadov vážnych nehôd došlo k viacnásobným stretom s prekážkou. Spoločnosť Hyundai Motor Group sa rozhodla vyvíjať a čoskoro bude aj montovať prvý multi-kolízny airbag. Vec taká jednoduchá a prirodzená, až mám chuť zakričať: Prečo až teraz?! Nový ochranný systém má  prísť k slovu v prípade opakovaných nárazov pri nehode. Multikolízne nehody sú tie, keď po prvotnom náraze nasleduje zrážka s ďalším objektom, ako sú stromy, stĺpy či ďalšie vozidlá. K takejto nehode dochádza v 3 z 10 prípadov.

Podľa vyjadrenia automobilky Hyundai nie sú súčasné systémy airbagov schopné účinne chrániť posádku v prípade opakovaného nárazu práve vtedy, ak ten prvý náraz bol málo intenzívny na aktiváciu airbagov. Multikolízne airbagy by totiž reagovali v takomto prípade až potom, ako elektronika vyhodnotí stav vozidla a posádky. Nová technika Hyundai deteguje rozmiestnenie pasažierov v kabíne bezprostredne po náraze v porovnaní s predchádzajúcimi pozíciami. Ak sa totiž cestujúci dostali do nejakej neprirodzenej polohy, vystrelenie súčasných airbagov ich môže naopak ohroziť. Multikolízny systém airbagov by mal reagovať ešte rýchlejšie najmä v situácii, keď počiatočné bezpečnostné systémy nedosiahnu potrebnú účinnosť ochrany, a práve vtedy je posádka veľmi zraniteľná. Primeranú reakciu multikolízneho systému airbagov bude zabezpečovať presnejšie nakalibrovanie intenzity nárazu potrebného na vystrelenie airbagov, aby bola posádka naozaj dodatočne účinne chránená. 

Zvyšovanie bezpečnosti automobilov zdôrazňuje dnes každá automobilka, Hyundai sa chystá ďalej systém testovať množstvom rôznorodých typov nárazov, pri ktorých dochádza k rovnako rozmanitým typom zranení 

Zaujímavé príčiny nehôd

Zaujali ma aj informácie o príčinách nehôd, pri ktorých veľmi často dochádza k opakovanému nárazu a ktoré podrobne študuje aj Hyundai pri vývoji. Sú síce z Ameriky, ale podobné situácie sa isto stávajú aj u nás. Podľa prieskumu sa najčastejšie také nehody stanú po prekročení plnej čiary (30,8 %), ďalej prudké zastavenie na diaľničných mýtnych stanovištiach (13,5 %), kolízie v strednom jazdnom pruhu na diaľnici (8,0 %) a bočné nárazy do stromov a stĺpov (8,0 %).