Róbert Kaliňák dnes verejnosti oznámil spustenie nových služieb.

Na využívanie vymožeností modernej doby však budeme potrebovať nový elektronický občiansky preukaz s čipom. Držitelia starších preukazov dané služby využívať nebudú môcť bez toho, aby si občiansky preukaz vymenili za nový.

Minister očakáva, že najčastejšie využívanou službou bude možnosť objednať sa na dopravný inšpektorát ako k lekárovi a teda na presnú hodinu. V praxi to bude znamenať, že po internetovom objednaní sa dostavíte na inšpektorát, kde sa v kiosku zaregistrujete. Následne vás systém zavolá „do vnútra“ ako prvého. Platnosť časenky bude 15 minút a teda pri objednaní sa na 13:00 budete mať možnosť zaregistrovať sa na inšpektoráte do 13:15.

Motoristi taktiež určite uvítajú možnosť odhlásiť auto (pri predaji do iného okresu) prostredníctvom internetu a teda osobná návšteva úradu nebude vôbec nutná.

Osobné návštevy dopravných inšpektorátov určite nekončia. Internet nám však spoluprácu s nimi uľahčí.

Niektoré úkony bude možné urobiť cez internet úplne a iné len čiastočne.

Dostupné služby ministerstvo rozdelilo na transakčné a informatívne. V rámci informatívnych sa občania dostanú k informáciám z Centrálnej evidencie vozidiel, kde budú môcť zistiť stav PZP, technickej alebo emisnej kontroly.

Služby dostupné elektronicky od 1. apríla 2015

 • Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom vozidla (za klasickú, plastovú alebo voliteľnú)
 • Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom vozidla za duplikát (z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia)
 • Žiadosť o obnovenie osvedčenia o evidencii vozidla po strate alebo odcudzení
 • Nahlásenie straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii vozidla
 • Žiadosť o výmenu osvedčenia, osvedčení o evidencií vozidla
 • Nahlásenie nálezu osvedčenia o evidencii vozidla
 • Poskytnutie informácie o PZP
 • Poskytnutie informácie o technickej a emisnej kontrole vozidla
 • Poskytnutie informácie o histórii vozidla
 • Poskytnutie informácie o technických údajoch vozidla
 • Poskytnutie údajov z elektronického osvedčenia o evidencii vozidla
 • Overenie stratených a odcudzených osvedčení o evidencii vozidla
 • Zápis a aktualizácia údajov na elektronické osvedčenie o evidencii vozidla
 • Generovanie dátovej štruktúry pre elektronické osvedčenie o evidencii vozidla
 • Zápis blokácie elektronického osvedčenia o evidencii vozidla
 • Zneplatnenie elektronického osvedčenia o evidencii vozidla

Prečítajte si aj: Na inšpektorátoch končí stredovek, začína doba netová (čiastočne)