Prítomnosť koronavírusu na Slovensku už pociťujeme úplne všetci. Výnimočný stav obmedzil fungovanie prakticky celého štátu, zatvorili sa školy, obmedzili verejné podujatia, zakázali návštevy v nemocniciach a nové karantény sú prakticky na dennom poriadku. Na vzniknutý stav samozrejme reaguje aj slovenská polícia, vrátane dopravných policajtov. Nečakajte však, že si na cestách budete môcť robiť, čo chcete. Naopak, pod drobnohľadom dopravnej polície teraz môžete byť bez toho, aby ste to tušili. A pokute sa, samozrejme, nevyhnete.

Peniaze neberieme, pošlete nám ich poštou

Z dôvodu obmedzenia fyzického kontaktu bude polícia vo výraznejšej miere uplatňovať zisťovanie a prejednávanie priestupkov formou objektívnej zodpovednosti. V praxi to teda znamená zvýšený dozor nad dodržiavaním pravidiel cestnej premávky bez toho, aby ste o tom vedeli. Polícia vás pritom nezastaví a o prípadnom postihu sa previnilci, v tomto prípade výlučne majitelia vozidiel, dozvedia až z pošty. Polícia zároveň upozorňuje, že touto formou nebude zisťovať len dodržiavanie max. povolenej rýchlosti. Sústredí sa na viac oblastí, v ktorých dochádza k porušovaniu predpisov. Pozor teda aj na telefonovanie, semafory, dopravné značenia a pod.

Fyzická kontrola dokladov totožnosti sa obmedzí na minimum a len na nevyhnutné a odôvodnené prípady, ani to však neznamená, že vás policajti nezastavia. Ak to uznajú za vhodné, fyzickej kontrole sa nevyhnete. Tiež sa obmedzí hotovostný platobný styk. O týchto opatreniach informovala Polícia SR aj na svojej oficiálnej facebookovej stránke.