Inteligentné diaľkové svetlá

Keďže k mnohým kolíziám medzi vozidlom a chodcom/skupinou chodcov dochádza práve v noci, spoločnosť Lexus vyvinula pre model RX nový systém adaptívnych diaľkových svetiel (AHS) so svetovou novinkou – technológiou BladeScan. Dostupný nový systém diaľkových svetiel zlepšuje zorné pole vodiča, výsledkom čoho je vynikajúci výhľad v podmienkach po zotmení, pričom poskytuje širší osvetlený priestor v porovnaní s bežnými maticovými svetlometmi a rovnako aj plynulé a precízne ovládanie rozptylu svetla.

Technológia BladeScan funguje prostredníctvom otáčania zrkadla (reflektora) vnútri jednotky AHS, ktoré umožňuje rozšíriť osvetlený priestor tak, aby pokrýval maximálne zorné pole pri minimálnom oslnení vodičov vpredu. Systém tiež podporuje rozpoznávanie chodcov na kraji vozovky, ktorí náhodne prechádzajú cez cestu pred vozidlom, a to rozšírením zorného poľa vodiča.

Funkcia BladeScan sa aktivuje automaticky zásluhou riadiacej jednotky vnútri žiarovky, ktorá kontroluje javy okolitého prostredia, ako sú napríklad vozidlá a jas, prostredníctvom dopredu namierenej kamery a tiež spracováva informácie o rýchlosti vozidla a rýchlosti stáčania s cieľom zapnúť/vypnúť a nastaviť jas LED diód na zabezpečenie optimálneho osvetlenia.

Táto nová technológia osvetlenia spolu s oceňovaným bezpečnostným systémom Lexus Safety System+ uvádza do praxe misiu značky, ktorej cieľom je zabezpečiť čo najbezpečnejší zážitok z jazdy nielen pre vodiča, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky nachádzajúcich sa mimo vozidla, a to na takmer každom type cesty a za každých poveternostných podmienok.

Odpruženie aktívnymi stabilizátormi (APSSS)

Od uvedenia modelu RX na trh v roku 1998 je charakteristickou črtou riadenia každého nasledujúceho modelu ladná a plynulá jazda v znamení vysokej kvality, čo predstavuje niečo, čo sa značka Lexus zaviazala zachovávať ako vymedzujúci znak radu RX v priebehu rokov. Lexus RX modelového roku 2020 dodržiava tento záväzok veľkou mierou zásluhou systému odpruženia s aktívnymi stabilizátormi (APSSS), ktorý teraz obsahuje funkciu Roll Skyhook Control.

Úlohou systému odpruženia s aktívnymi stabilizátormi (APSSS) v novom modeli RX je potláčať nakláňanie karosérie pri prejazde zákrutou bez zníženia komfortu jazdy. Obmedzenie nakláňania karosérie zvyčajne ide na úkor kvality jazdy, čo je spôsobené výbavou a naladením, ktoré sú potrebné na zvládnutie fyzikálnych vlastností hmoty v pohybe. Filozofia „Yet“ však funguje tak, že uvádza do súladu zdanlivo rozporné koncepty, aby dosiahla predtým nerealizované riešenie.

Nový systém Roll Skyhook Control prináša ďalšie vylepšenie prostredníctvom potláčania nakláňania karosérie pri prejazde nerovnými povrchmi cesty. Táto forma aktívnej kontroly je prvá svojho druhu na svete. Systém Roll Skyhook Control využíva vertikálny snímač gravitácie na detekciu smeru nakláňania a keď zaznamená, že sa vozidlo nakláňa v danom smere, aktivuje regulátor stabilizátora s cieľom obmedziť pohyb a udržať vzpriamené držanie karosérie vozidla. Výsledkom je pohodlný zážitok z jazdy, pretože zámerom novej technológie je udržiavať stabilitu čiary priamej viditeľnosti cestujúcich vo vozidle a polohy ich tiel počas jazdy na nerovných povrchoch ciest.

Projekčný displej HUD

V záujme udržania koncentrácie vodiča na dianie na ceste pred vozidlom je nový model RX vybavený voliteľným projekčným displejom (HUD) navrhnutým pomáhať vodičovi pri monitorovaní širokého spektra informácií, ktoré sú prakticky umiestnené v jeho zornom poli. Displej HUD umožňuje vodičovi jednoduchým pohybom očí – a bez odvrátenia pozornosti z vozovky – sledovať informácie, ako sú napríklad informácie audiosystému, rýchlosť, aktuálny prevodový stupeň a ot./min. Aj keď bol systém HUD zavedený vo vozidlách Lexus už skôr, jeho verzia v modeli RX modelového roku 2020 zahŕňa množstvo nových ikon vrátane zobrazenia najvyššej povolenej rýchlosti, dynamického radarového tempomatu (DRCC) a indikátora „Master Warning“, ktorý oznamuje akúkoľvek hroziacu nepredvídanú udalosť alebo varovania.

Keďže ide o najväčší displej HUD, aký kedy ponúkla značka Lexus, štedré rozmery 240 x 90 mm umožňujú zobraziť rozsiahly rad informácií. Špeciálny optický mechanizmus premieta zobrazovanú informáciu na farebný TFT (Thin Film Transistor) displej na čelnom skle, pričom sa v konečnom dôsledku zdá, akoby sa informácie vznášali dva metre pred vozidlom. Zatiaľ čo pri iných displejoch obvykle dochádza k rušeniu obrazu pri slnečnom svetle, TFT displej modelu RX bol navrhnutý tak, aby poskytoval vynikajúcu svietivosť, vďaka čomu zabezpečuje jasnú viditeľnosť aj počas enormne jasných dní. Oslňujúcej žiare a  „dvojitému zobrazovaniu“ zabraňuje klinovito tvarovaná medzivrstva natlačená medzi vrstvami čelného skla, vďaka čomu tento displej ponúka stabilnú čitateľnosť a ďalší praktický príklad filozofie značky, ktorá sa zameriava na potreby človeka.

Vizualizácia trakcie

Verzia nového modelu RX so zážihovým motorom obsahuje voliteľný pohon všetkých kolies (AWD), ktorý zabezpečuje optimálnu trakciu mimo spevnených ciest a na rôznych jazdných povrchoch. V úsilí o boj proti „fenoménu brzdenia v ostrých zákrutách“, čiže podmienke pohonu všetkých kolies, pri ktorej vozidlo neúmyselne spomalí počas prejazdu ostrej zákruty z dôvodu rozdielov v otáčaní kolies, technici značky Lexus využili technológiu dômyselného rozloženia krútiaceho momentu zvanú Situation-Specific Control. Okrem toho začlenili do multifunkčného displeja zobrazenie prevádzky pohonu všetkých kolies „AWD Operation Display“ (novinku vo vozidlách Lexus) pre dosiahnutie prehľadu vodiča v najvyššej možnej miere.

Aktivácia riadenia rozloženia krútiaceho momentu prostredníctvom funkcie Situation-Specific Control systému pohonu všetkých kolies je jednoduchá. Pri akcelerácii pri rozbiehaní na klzkom povrchu, ako je napríklad sneh alebo piesok, môže vodič stlačiť spínač LOCK, ktorý odošle maximálne množstvo krútiaceho momentu do zadných pneumatík (tie majú pri rozbiehaní zvyčajne najviac trakcie) pre využitie čo najefektívnejšej možnosti optimalizácie priľnavosti. Len čo systém rozpozná, že vozidlo jazdí stabilne, zníži distribúciu krútiaceho momentu do zadných kolies, čím sa zlepší celková spotreba paliva. Systém tiež automaticky deaktivuje pohon všetkých kolies pri brzdení a tým zlepšuje brzdný výkon. A prvýkrát vo vozidlách Lexus sú úrovne rozloženia krútiaceho momentu medzi prednými a zadnými kolesami zobrazené na multifunkčnom displeji na prístrojovej doske. To poskytuje vodičom vysokú úroveň istoty na klzkých cestách.

zdroj: LexusNews