Mercedes-Benz C počas testov preukázal najvyšší stupeň odolnosti a ochrany pasažierov podľa náročných amerických bezpečnostných kritérií. Najlepšie výsledky zo všetkých testovaných vozidiel pritom dosiahol pri každom jednom z celkovo troch druhoch testov na náraz (crash testoch). A to nielen na bočný a čelný náraz (na varianty týchto dvoch sa spravidla ohraničujú európske hodnotenia), ale aj na náraz zozadu, vrátane posúdenia úrovne ochrany voči poškodeniu oblasti krčných stavcov chrbtice.