BMW v USA pokorilo starý rekord a dokázalo prekonať dlhým driftovaním rekord o niekoľko desiatok kilometrov. Vodič Johan Schwartz dokázal za 8 hodín, počas ktorých krúžil na uzavretej ploche pokropenej vodou, „predriftovať“ 232,5 míľ, teda približne 374 km. Nešlo o kontinuálny drift, počas toho však získali tiež druhý rekord, a to v najdlhšom drifte dvoch vedľa seba idúcich vozidiel. Ten meral 39,25 míľ, teda niečo cez 63 km.

Najdlhší drift na svete za 8 hodín má rekordnú dĺžku približne 374 km.

Avšak bez pomoci doplňovania paliva počas pokusu by sa to nepodarilo. Zaujímavý spôsob udržania driftujúcej M5-ky v pohybe bol jednoznačne tankovací systém, počas ktorého druhá M5-ka driftovala v tandeme s tou rekordnou a spolujazdec na pravom zadnom sedadle musel triafať „pištoľou“ do externého plniaceho hrdla na najnovšej M5-ke.

Počas celého pokusu dotankovala jedna M5-ka tú druhú celkovo 5-krát. Existovali však obavy o osobu, ktorá musela skoro ležať medzi vozidlami. Pri pokuse totiž došlo k niekoľkým „dotykom“ oboch M5-tiek, avšak zaobišlo sa to bez zranenia. Tým najlepším je však fakt, že pravidlá pre získanie rekordu technicky umožňovali vozidlo zastaviť, dotankovať a pokračovať v drifte. To by však určite nebolo tak efektné, ako plnenie automobilu za jazdy. Klobúk dole.

Zdroj foto: YT BMW USA