Dnešný svet produkuje neuveriteľné množstvo dát a možno ich syntetizovať alebo hodnotiť rôznymi spôsobmi. Nedávno napríklad vznikol rebríček mapujúci pomocou čísel najlepšie a najhoršie krajiny pre šoférujúcich turistov. Zostavila ho nadnárodná firma Zutobi, ktorá sa primárne venuje online príprave na vodičské skúšky.

Toto porovnanie nie je globálne, dostalo sa do neho 42 prevažne západných krajín. Hodnotené boli na základe deviatich kritérií. Rolu zohrala hustota dopravy, počet úmrtí na ceste na 100-tisíc obyvateľov, kvalita ciest či priemerné ceny palív, dvojhodinového pouličného parkovania a denného prenájmu auta.

K týmto základným faktorom sa v analýze pridali kategórie množstva atrakcií na 100-tisíc ľudí, počtu príspevkov na Instagrame so špecifickým hashtagom či obdobne formulovaných vyhľadávaní cez Google. Za každú oblasť dostali krajiny od 0 do 10 bodov. Z nich vznikol priemer, ktorý stanovil celkové poradie.

Spojené štáty prvé, Izrael posledný

Prvú priečku obsadili Spojené štáty americké. Pod ich výsledok 7,17 sa podpísala najmä malá priemerná intenzita premávky, kvalitná cestná sieť, relatívne nízka cena palív a vysoká miera online interakcii. Hodnoteniu naopak uškodil vysoký počet smrteľných nehôd, drahý prenájom i parkovanie a nízky počet atrakcií v kontexte populácie.

Taliansko skončilo s celkovým skóre 6,38 druhé, pričom mix bodov udelených v jednotlivých kategóriách bol výrazne odlišný od USA. To isté platí pre tretie Španielsko ocenené číslom 6,34. Slovensko je v rebríčku uprostred, spolu so Švédskom sme pri priemernom výsledku 5,28 obsadili 22. miesto.

Naša krajina zaostáva v tomto porovnaní za mnohými kvalitou ciest, množstvom atrakcií či internetovými aspektmi. Ani miera úmrtí na cestách nehovorí v náš prospech. Slovenské skóre ale výrazne zlepšila nízka cena prenájmu, ktorá je dokonca najnižšia zo všetkých 42 porovnávaných štátov. Analýza sa odvoláva na ceny britskej stránky Kayak.

Na spodných priečkach má najväčšie zastúpenie Južná Amerika. V poslednej desiatke sa ocitli krajiny ako Čile, Argentína, Peru, Brazília a Kolumbia, ale tiež Mexiko, Rumunsko a Rusko. Tieto štáty spájajú kapacitne a kvalitatívne nedostačujúce cesty, vysoký počet úmrtí a nízky počet atrakcií. Izrael umiestnený na poslednej priečke doplatil na  intenzitu premávky a vysoké ceny prenájmu, palív i parkovania.

Zdroj: Zutobi