EPA Chevy Volt netestovala, preto nemôže potvrdiť hodnotu priemernej spotreby, ktorú GM uvádza. Oceňujeme odhodlanie GM navrhnúť a stavať auto budúcnosti - Amerciké auto, ktoré rodinám ušetrí peniaze, výrazne zredukuje závislosť krajiny na rope zo zahraničia a vytvorí dobre zaplatené pracovné miesta pre Američanov. Sme hrdí na Americké spoločnosti a Amerických pracovníkov odhodlaných viesť svet k čistejším energetickým inováciám, ktoré budú tvarovať svet v 21. storočí.

Je na mieste spomenúť, že šéf GM Fritz Henderson priamo nepovedal, že spotreba 230 mpg je oficiálnym výsledkom ratingu EPA. Tiež je však celkom okaté, ako také vyjadrenie na oficiálnom predstavení auta vyznie pre novinárov i verejnosť. Vyjadrenie GM k stanovisku EPA: EPA netvrdí, že Volt nedokáže jazdiť s tak nízkou spotrebou a je nepravdepodobné, že pri ratingu Volta dôjdu k výrazne menšiemu výsledku po absolvovaní oficiálneho cyklu. Vedenie GM je presvedčené, že predstavenie ratingu 230 mpg v tomto čase môže podstatne pomôcť zmeniť verejnú mienku o schopnostiach a možnostiach typu Volt.

Poznámka redakcie:

Je to len nami, alebo i na vás z vyjadrení dýcha všemožný a jediný správny duch Ameriky? Je smiešne, keď krajina, ktorá dlhodobo odmieta podpísať Kyotský protokol o emisiách a životnom prostredí, výsostne z dôvodov profitu, sa teraz za noc začne stavať do role lídra v oblasti úspory paliva a nižších emisií... Netvrdíme, že robia zlú vec, ale najprv musia byť výsledky a prax, až potom marketing a bubliny...