Nemecký automobilový priemysel je na kolenách. Wolfgang Reitzle, aktuálny šéf dozornej rady koncernu Continental, tvrdí, že krízu európskeho automobilového priemyslu spôsobili nekompetentné a nekoncepčné rozhodnutia politikov priamo od stola. „Ničíte automobilový priemysel, ktorý vytvára 99 % svojej pridanej hodnoty vďaka spaľovacím motorom. Zákazníci aj automobilky sú príliš nútení do elektromobility, na ktorú nie sme nikto pripravení. Ani automobilky, ani zákazníci, ani samotná infraštrukltúra,“ odkazuje Reitzle zákonodarcom. „Hanobíte spaľovacie motory a nevidíte súvislosti,“ pokračuje v kritike.

Zodpovedné sú automobilky

Stephan Weil zo strany SPD a dolnosaský predseda vlády to však vidí inak. „Automobilový priemysel, aj jeho dodávatelia sú zodpovední za to, že na zmeny reagujú príliš neskoro. "Určite musíme opustiť spaľovacie motory a vstúpiť do elektromobility,“ oponuje Weil. Rozpory sú však aj medzi samotnými politikmi. Saský premiér Michael Kretschmer (CDU) spaľovacie motory naopak obhajuje. „Zákaz spaľovacích motorov považujem za politický postoj, ktorému nerozumiem,“ hovorí. Podľa Kretschmera majú spaľovacie motory stále veľmi veľký potenciál, najmä v oblasti fosílnych a syntetických palív, ktoré môžu použiť. Poukazuje najmä na to, že v oblasti automobilového aj dodávateľského priemyslu je Nemecko lídrom, nerozumie preto, prečo by ho mali diskriminovať nesystémové zásahy politikov, ktorí nevidia veci v širších súvislostiach. Environmentálne ciele EÚ sú údajne v poriadku a treba sa o životné prostredie starať, ale prílišný tlak spôsobuje neistoty.

Nemecká horúčka

Wolfgang Reitzle už avizoval, že pod vplyvom zlých politických rozhodnutí bude musieť koncern Continental prepúšťať. Hovorí sa o čísle 30 000 pracovníkov, z toho o 14 000 pracovných miestach priamo v Nemecku. A aj keď všetkých neprepustí a časti zo zamestnancov nájde iné uplatnenie, niektorí o prácu skutočne prídu. Podľa šéfa Continentalu by pritom k tomu vôbec nemuselo dôjsť, keby sa robili environmentálne opatrenia opatrnejšie. Wolfgang Reitzle nezabudol zopakovať ani známy výrok, že keď automobilový priemysel zakašle, znamená to, že má horúčku. A úlohou politikov by malo byť udržiavať rozbehnutý priemysel v špičkovej kondícii. Momentálne to však vyzerá skôr tak, že robia všetko pre to, aby stratil svoju výsadnú pozíciu a prenechal ju mimoeurópskej konkurencii.

zdroj: Reuters, FocusAutoindustrie