Prvá možnosť: Smart sa stane Mercedes O

Mercedes zatiaľ registroval triedu O na Európskom úrade duševného vlastníctva. Dali k tomu aj konkrétne modely, ktoré pripravujú, a to O 120, O 140, O 180 a O 200. Z toho je možné usúdiť, že pôjde o menšie autá ako súčasná trieda A, ktorá začína na modeli A 160 aj A 160 CDI.

Keďže v označeniach triedy O chýba dodatok CDI, dá sa predpokladať, že naftové verzie v ponuke nebudú. A to vedie k logickému záveru. Mercedes predsa má menšie autá ako triedu A. Volajú sa Smart ForTwo a ForFour. Teoreticky tam je priestor pre auto veľkostne niekde medzi Smartom a triedou A, no skôr sa zdá, že komplexné premenúvanie naprieč všetkých tried z roka 2017 bude mať dozvuky pri premenovaní značky Smart. Prečo?

Smart má mať podľa novej stratégie inú úlohu. Pre budúce desaťročie to má byť vyslovene značka elektromobilov. Takže drobné autá so spaľovacím motorom sa podľa všetkého budú volať Mercedes triedy O. Tým ostane aj ovca celá, aj vlk sýty. Teda že Mercedes dodrží sľub a Smart bude len elektrický, no mini autá so spaľovacími motormi ostanú v ponuke naďalej.

Druhá možnosť: vznikne nová trieda O

Druhá, finančne, vývojom aj z časového hľadiska podstatne náročnejšia možnosť je, že Mercedes-Benz skutočne vytvorí novú triedu medzi Smartom a triedou A. Ak by to bola pravda, išlo by o autá, ktoré budú stáť na skrátenej platforme A/CLA/GLA. 


Tretia možnosť: Žiadna trieda O nevznikne

Ak sa venujete aj úžitkovým autám, možno viete, že by to nebolo prvýkrát, čo by Mercedes použil označenie O. Existovali pri type Citaro ako O530, O530G a O530K.