Opatrenia slúžiace na čo najrýchlejšie ozdravenie celého automobilového sektora, prípadne odvrátenie toho najhoršieho, čím by bol krach niektorých spoločností a následné nekontrolované rušenie pracovných pozícií v celom automobilovom priemysle a nadväzujúcich oblastiach, sformuloval nemecký autoklub Mobil in Deutschland. Jeho riaditeľ, Michael Haberland, dal dokopy osem základných požiadaviek, ktoré predniesol aj zástupcom EÚ.

1. Oddialenie prísnejších limitov CO2

Flotilové emisie „dusili“ automobilky už pred nástupom pandémie, prehnane rýchly a často aj nedotiahnutý vývoj niektorých nevyskúšaných riešení skrátka odčerpáva značné finančné prostriedky. Oslabené automobilky nemajú dosť peňazí na ďalšie zdokonaľovanie systémov, čo sa môže odraziť vo vyšších flotilových pokutách a následnom prepúšťaní. Zvýšené náklady sa automaticky premietnu do cien všetkých áut (pri vysokých flotilových pokutách aj do cien elektromobilov).

2. Neskoršie zavádzanie povinných asistenčných systémov

Rok 2022 znamená povinné zavádzanie nových asistenčných systémov do štandardnej výbavy áut. Reč je o nových softvéroch sledujúcich jazdný štýl, spotreby, aktívne tempomaty, integrované alkoholové testery a pod. Na ich dotiahnutie do sériovej výroby (bez rizika falošných poplachov) potrebujú oslabené automobilky viac času aj peňazí.

3. Zrušenie zákazov vjazdu naftových áut

Najmä v Nemecku veľmi citlivo vnímaná téma. Ako totiž ukázali odborné výskumy, zákaz vjazdu naftových motorov do niektorých oblastí nemal žiadny praktický vplyv na úroveň sledovaných škodlivín. Naďalej však pácha ekonomické škody a obmedzuje mobilitu potrebnú pre zdravú ekonomiku jednotlivých regiónov. Týka sa to najmä najnovších naftových motorov, ktoré sú v reálnej premávke preukázateľne „čistejšie“, než sa predpokladalo.

4. Zrušenie ďalšieho daňového zaťaženia benzínu a nafty

V boji proti fosílnym palivám, ako úhlavným nepriateľom planéty, sa Nemci v budúcom roku plánujú uchýliť k špeciálnemu zdaneniu fosílnych palív (bude to už tretia daň naviazaná na CO2). Podľa Haberlanda docieli vláda akurát to, že to zo svojho vrecka zaplatia voliči a firmy, ktoré kvôli tomu reálne prepustia ďalších ľudí. Otázny je aj účel, na ktorý sa dodatočne vybrané peniaze nakoniec použijú.

5. Zastavenie napojenia „ekologických“ organizácií na štátne peniaze

Nemecký autoklub dôrazne žiada „odpojenie“ rôznych ekologických organizácií od financovania štátom. V praxi totiž skôr komplikujú prijímanie nových opatrení, budovanie novej infraštruktúry a svojimi procesnými pripomienkami spôsobujú významné ekonomické škody bez vplyvu na životné prostredie. Naráža tým najmä na amatérsky argumentujúcu organizáciu Deutsche Umwelthilfe odčerpávajúcu peniaze zo štátneho rozpočtu.

6. Obmedzenie práva podať hromadnú žalobu

Právo podať hromadnú žalobu v súčasnej právnej úprave umožňuje aj malých klubom a organizáciám prostredníctvom súdnych sporov zdržiavať výstavbu dôležitej infraštruktúry potrebnej pre zdravú ekonomiku. Príkladom je organizácia „Zelená liga“ ktorá dokázala zdržiavať výstavbu novej továrne Gigafactory spoločnosti Tesla.

7. Zníženie cien elektrickej energie

S rozvojom elektromobility a zvyšujúcim sa podielom elektromobilov v premávke dochádza k zdražievaniu elektrickej energie potrebnej pre ich pohon. Nemci naopak odporúčajú cenu energie pre elektromobily znižovať a motivovať tým zákazníkov k ich nákupu. Zvyšovanie cien energií má momentálne úplne opačný efekt.

8. Dotácie na nákup všetkých „čistých“ vozidiel, aj naftových

Zmeniť by sa mal aj systém dotácií podporujúcich nákup ekologických vozidiel. Podľa nemeckého autoklubu by mali byť dotácie spravodlivejšie než doteraz a nárok na ne by mali mať všetci motoristi, ktorí siahnu po ekologickom aute. Dokonca aj po úsporných verziách áut so spaľovacími motormi. Ich výška by sa, samozrejme, odvíjala podľa emisií, bezhlavé jednorazové dotovanie nákupu len vybranej skupiny, v tomto prípade takmer výhradne elektrických áut, k ničomu nevedie.

zdroj: Focus