Legislatívne nadiktovaný masívny rozvoj elektromobility si do budúcnosti vyžiada omnoho viac elektrickej energie, než potrebujeme momentálne. Pritom už dnes dochádza k stavom, keď je energie v určitých špičkách málo a musí byť regulovaná. Aby toho nebolo málo, energia by mala byť v budúcnosti z udržateľných zdrojov, čo znamená, že celá EÚ stojí pred obrovskou výzvou. Musí budovať nové výrobné kapacity, no zároveň pritom nesmie používať konvenčné metódy. Ako z toho von? Nemecko vidí potenciál vo veterných elektrárňach, aby však pokrylo svoju spotrebu, nedokáže ich stavať podľa aktuálne platných predpisov. Ako priznáva, ochrana prírody pôjde bokom.

Postavíme ich hustejšie k sebe

Ako uvádza portál EÚ, nemecká vláda chce naštartovať rozvoj veternej energie na úkor ochrany prírody. Znížiť sa má minimálna vzdialenosť, v ktorej sa môžu stavať veterné turbíny od osídlených oblastí, a zmení sa aj spôsob výpočtu pravdepodobnosti kolízie vtákov s lopatkami turbín. Zmenami v stavebnom zákone a v zákone o životnom prostredí chce vláda vyhradiť dve percentá územia krajiny pre veternú energiu. To predstavuje viac ako dvojnásobok územia, ktoré bolo určené na rozvoj veternej energie podľa starých pravidiel. Nové pravidlá zabezpečia, že sa expanzia veternej energie v krajine vráti do starých koľají, uviedol minister hospodárstva a klímy Robert Habeck. „Nechcem však skrývať, že to je pre ľudí aj štáty nátlak,“ povedal s tým, že je pripravený na mnohé debaty a konflikty.

Lopatky veterných turbín môžu predstavovať potenciálnu hrozbu pre vtáky a netopiere, veterné turbíny tiež produkujú hluk v rozsahu 50 až 60 decibelov. Návrhy nemeckej vlády zahŕňajú prepracovanie metódy na výpočet pravdepodobnosti kolízie vtákov s veternými lopatkami a tiež jednoduchšie preukázanie, či sa v oblasti rozmnožujú ohrozené druhy vtákov. Aby pravidlá na ochranu druhov nezastavili rozvoj nových veterných elektrární, vláda navrhne ochranné pásma pre ohrozené druhy a stanoví jednotné federálne normy na hodnotenie ochrany druhov. Krajinné chránené územia budú zahrnuté do nového federálneho zákona o ochrane prírody. Cieľom vlády je zhruba zdvojnásobiť kapacitu pobrežnej veternej energie v krajine do roku 2030 na 115 gigawattov (GW), z čoho veľkú časť možno dosiahnuť výmenou starých turbín za moderné. Ak sa dosiahne dvojpercentný cieľ, Nemecko by mohlo potenciálne postaviť pobrežné turbíny s celkovou kapacitou 165 GW, uvádza sa v návrhu zákona.

zdroj: Euractiv