Že je ekonomická úroveň jednotlivých členských krajín EÚ diametrálne odlišná, nespochybňuje nikto. A aj keď je elektromobilita v podstate ešte len v plienkach, už teraz vidieť medzi európskymi krajinami rozdiel. Európsky dvor audítorov upozorňuje, že až 70 % všetkých európskych nabíjacích miest je v Holandsku, Nemecku a Francúzku, zvyšných 30 % potom vo zvyšku EÚ. Správa audítorov ďalej uvádza, že 5 členských štátov dosiahlo v tejto oblasti ciele stanovené na rok 2020 už o dva roky skôr, naopak, 12 členských krajín sa do roku 2020 nedostalo ani do polovice svojich cieľov. Asi nie je prekvapením, že medzi spomínanú dvanástku nešťastníkov patrilo aj Slovensko. Audítori ďalej uvádzajú, že miera dokončenia cieľov v oblasti nabíjacej infraštruktúry v jednotlivých členských štátoch sa od septembra 2020 pohybuje od 7 percent (Bulharsko) a 12 percent (Poľsko) až po viac ako 200 percent (Litva, Lotyšsko a Holandsko). Celkovo tri mesiace pred konečným termínom, ktorým bol december 2020, dvanásť členských štátov dosiahlo svoje ciele a osem z nich ich dosiahlo na menej ako 75 percent.

Mnohé krajiny EÚ za plnením cieľov zaostávajú. Slovensko žiaľ nie je výnimkou.

Dotované nabíjačky len pre vyvolených

V súčasnosti je v celej EÚ 377 000 nabíjacích staníc, pre potreby hospodárstva je však podľa odborných analýz potrebných do roku 2030 až 6,8 mil. nabíjacích staníc. Ak sa tak nestane, stanovené klimatické ciele sú ohrozené. EÚ sa podľa Európskeho audítorského dvora točí v začarovanom kruhu, pretože využívanie vozidiel je obmedzené, keďže nie je k dispozícii nabíjacia infraštruktúra, zatiaľ čo na druhej strane vyššie investície do infraštruktúry sú podmienené istotou, že bude dosť elektroáut, ktoré ju budú využívať. Cestovanie po EÚ navyše komplikuje nedostatok harmonizovaných platobných systémov s primeranými informáciami pre používateľov o dostupnosti nabíjacích staníc v reálnom čase. Parlament prišiel s niektorými návrhmi, ako zjednodušiť nabíjanie elektromobilov tým, že chce, aby na všetkých nabíjacích miestach boli povinné platobné terminály na kreditné a debetné karty. Prevádzkovatelia nabíjačiek však varujú, že požiadavka na modernizáciu existujúcich staníc môže spomaliť zavádzanie infraštruktúry. Podľa európskych audítorov nebola Komisia schopná zabezpečiť, aby financovanie EÚ smerovalo tam, kde je najviac potrebné. Okrem toho nepodmieňuje financovanie nabíjacích staníc minimálnou dobou prevádzky ani zabezpečením spravodlivého prístupu pre všetkých používateľov elektrických vozidiel. Každý z projektov, ktorý kontrolóri posudzovali, bol realizovaný s oneskorením a priniesol len čiastočné výsledky. Konštatujú, že dotované nabíjačky sa využívajú málo na to, aby boli ekonomicky udržateľnými investíciami.

Dostanú to ako povinnosť. Bodka

"Ak sa rozdiely medzi štátmi majú zmenšovať, krajiny s menej rozvinutou nabíjacou infraštruktúrou sa musia aktívne uchádzať o financie. Holandsko a Nemecko už z podporných schém financovania nabíjačiek vypadávajú, pretože ich infraštruktúra je dostatočne rozvinutá. Takže teraz sa sústredíme na východnú a južnú Európu,“ povedal vedúci investícií do inovatívnej a udržateľnej dopravy v Európskej komisii Herald Ruijters. „Veľa žiadostí prichádza zo Španielska, Portugalska a Talianska, takže už teraz vieme predvídať, že budú v nasledujúcich rokoch veľmi dobre pokryté. Preto sa zameriavame na východ,“ doplnil Ruijters. Ďalej konštatoval, že pomôcť rozvoju nabíjacej infraštruktúry by mala aj legislatíva, o ktorej v súčasnosti rokujú členské štáty a Európsky parlament. Tá pevne stanoví pravidlá pre počet nabíjacích staníc, ktoré musí každá krajina EÚ nainštalovať. „Legislatíva v oblasti alternatívnych palív predvída, čo musia členské štáty splniť k určitému dátumu,“ povedal. „Nemôžete to, samozrejme, nechať napospas trhu. Preto máme tento regulačný rámec spolu s rôznymi nástrojmi financovania.“ Do roku 2035 by mala byť, podľa odhadov EÚ, nabíjacia infraštruktúra natoľko rozvinutá, že umožní vodičom elektrických vozidiel bezproblémovo cestovať po celej Európe. Obmedzenie cestovania podľa Ruijtersa vraj neprichádza do úvahy.

zdroj: Euractiv