Ako pokračuje výstavba nového úseku?

Úsek R2 Kriváň – Mýtna je dlhý viac než 9 kilometrov. Na mostných objektoch sa v súčasnosti kladú tyčové prefabrikáty, pokračujú práce na realizácii nosnej konštrukcii, vonkajších a vnútorných ríms estakády na konci úseku a realizujú sa posledné piliere estakád. Na rýchlostnej ceste sa aktuálne pracuje na zemných prácach, odkope materiálu a na realizácii násypov. Okrem toho sa osádzajú prefabrikované betónové dielce na oporných múroch, na ktorých sa takisto realizujú i zemné práce.

Začiatok úseku R2 Kriváň – Mýtna nadväzuje na úsek R2 Pstruša – Kriváň. Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napojí na úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, ktorého odovzdanie motoristom sa uskutočnilo v decembri minulého roka. R2 je vedená v údolí Krivánskeho potoka medzi pohoriami Slovenského Rudohoria, Poľany a Javoria. Motoristi po dostavbe získajú bezpečné diaľničné spojenie z Bratislavy až po Lučenec. Moderná štvorprúdovka odľahčí okolité obce i cestu prvej triedy od tranzitnej dopravy.

Estakáda, ktorá je dominantou stavby R2 Kriváň - Mýtna, bude mať dĺžku 4 374 metrov a je rozdelená na osem dilatačných celkov budovaných technológiou mostnou výsuvnou skružou, letmej betonáže a technológiou postupného výsuvu nosnej konštrukcie.

Nový úsek rýchlostnej cesty je špeciálny práve tým, že zahŕňa najdlhšiu slovenskú estakádu - zodvihnutú cestu si motoristi aj ľudia v okolí všimnú po jej dokončení na prvý pohľad.

Viac o najdlhšej slovenskej estakáde a jej výstavbe: Kým v prvej etape prebiehal výsuv 13 segmentov od pomyselného stredu mosta na smer do Zvolena v 2% stúpaní, aktuálne budú vysúvané segmenty v opačnom smere a v 2% klesaní. Mostní experti musia tomuto faktu prispôsobiť spôsob a techniku stavby, pretože kým nosná konštrukcia nebude mať na podpere dostatočný prítlak, bude potrebné pri výsuve konštrukciu brzdiť - pomocou sústavy dutých valcov a predpínacích tyčí. Nosná konštrukcia sa vysúva v združenom priereze, čo znamená, že každý zo segmentov sa vysúva v plnej šírke mostu, teda 27,5 metra. Na častiach, ktoré sú už vysunuté, začali práce na realizácii príslušenstva, teda postupne bude prebiehať montáž ríms, izolácií, asfaltových a betónových vrstiev, zábradlí či zvodidiel a protihlukových stien. Národná diaľničná spoločnosť  

Zdroj/foto: NDS