Riešenie obrátenia dopravy v mieste pripojenia na diaľnicu alebo na obchvat do protismeru zásadne znižuje kritické body kríženia a možného stretu dopravy. Navyše zásadne skráti aj čakanie na semaforoch. V USA preto začínajú nahrádzať klasické mimoúrovňové križovatky v tvare diamantu za križovatky v tvare deleného diamantu - Diverging Diamont Interchange. Vďaka tomu autá, ktoré chcú odbočiť doľava, nemusia ísť krížom cez protiidúcu premávku. Na semaforoch nemusí byť samostatný interval na odbočovanie doľava, a premávka je plynulejšia. V prezentačnom videu konštruktéri tvrdia, že zásadne zmenšili počet konfliktných bodov, kde sa premávka križuje, spája alebo rozdeľuje z 26 na 14. Riziko nehody tak kleslo o 50 %. V USA už takých križovatiek použili viacero. Prvú použili ešte v roku 2009 v štáte Missouri. Za 8 rokov takých postavili už viac než 60. Čo na to poviete?