Problematike nástupu elektromobility a s tým spojeným legislatívnym a technickým zmenám (najmä v oblasti dopravy) sa v poslednom období začínam venovať trochu hlbšie, než doteraz. A musím uznať, že hoci sa mnohé európske opatrenia zdajú postavené na hlavu, v širšom kontexte mi dávajú niektoré z nich skutočne zmysel. Zároveň však vidieť, že ide o vysokú politiku, v ktorej ten záujem o prírodu občas akosi ustupuje do pozadia. Teda aspoň mám ten pocit. Neznamená to však, že pripravované či už realizované opatrenia sú vždy bezbolestné a neprinesú nepriaznivé sociálne dopady. Ako sa ukazuje, práve o nepriaznivých sociálnych dopadoch sa už začína seriózne diskutovať aj na európskej pôde. Potvrdzujú to aj najnovšie vyhlásenia predsedu Európskej komisie pre európsku zelenú dohodu, Fransa Timmermansa.

"Členským štátom sa vždy bude niečo páčiť alebo nepáčiť, lebo ich východiskové pozície nie sú rovnaké. Napríklad Poľsko je stále závislé od uhlia v 70 percentách svojej spotreby energie, zatiaľ čo Rakúsko vyrába udržateľným spôsobom viac ako 75 percent svojej elektriny. Na to musíme prihliadať," hovorí na adresu aktuáknej situácie v EÚ Frans Timmermans.

Zníženie emisií si vyžiada tvrdšie opatrenia

Doterajšia zelená dohoda hovorila o znížení emisií do roku 2030 o celých 40 % (v porovnaní s rokom 1990). Podľa toho sa jednotlivé členské krajiny EÚ nastavili vo všetkých dôležitých oblastiach hospodárstva. Najnovšia dohoda členských štátov však priniesla ambiciózne zníženie emisií až o 55 %, čo sa ukazuje ako plán „nad možnosti“ niektorých krajín. Ako k odsúhlaseniu spomínaných 55 % došlo, neviem, každopádne je isté, že nás do roku 2030 nečaká v oblasti znižovania emisií žiadna prechádzka ružovým sadom. Nebudem tu rozoberať všetky Timmermansove myšlienky, zaujali ma však pasáže o potrebe nového zdaňovania energií. A aj keď ide o čiastočné vytrhnutie z kontextu, ich odkaz a posolstvo sú zrejmé. „Nie je náhoda, že navrhneme zmenu a doplnenie nariadenia o zdaňovaní energie. Musíme zastaviť využívanie ropy, plynu a uhlia. Potrebujeme spravodlivý daňový systém, ktorý bude tento posun stimulovať. To je smer, ktorým chceme ísť. Správa Medzinárodnej energetickej agentúry mi v tomto smere dáva veľkú podporu,“ odpovedal Frans Timmermans na otázku, či chce zmeniť súčasný systém zdaňovania ropy, plynu a elektriny. „Ešte uvidíme, akú formu to bude mať. Viete, že akonáhle sa dotknete daňovej otázky, členské štáty sú na to mimoriadne citlivé, takže musíme byť veľmi presní,“ doplnil svoju odpoveď ako reakciu na doplňujúcu otázku, či chce menej zdaniť elektriku a viac fosílne palivá. Každopádne bude zaujímavé sledovať, ktorým smerom  sa bude zdaňovanie fosílnych palív a elektrickej energie v EÚ uberať. Jedno je však takmer isté, naša individuálna mobilita bude v budúcnosti drahšia. A je úplne jedno, či naše autá bude poháňať vodík, elektrická energia, alebo čokoľvek iné.

zdroj: Euractiv