August 2022 uvedie do praxe novelu zákona o cestnej premávke, ktorá prináša zvýšenie pokút za niektoré porušenia pravidiel. Obávať by sa mali najmä vodiči, ktorí radi prekračujú max. povolenú rýchlosť, či za volantom používajú mobilný telefón bez toho, aby ho prepojili s palubným systémom auta. Zvýšia sa horné hranice pokút v blokovom (zo 100 na 150 eur) i riadnom správnom konaní (z 200 na 300 eur). Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov. „Týmito krokmi sledujeme väčšiu bezpečnosť na cestách. Cieľom je, aby sa vodiči sústredili na šoférovanie motorového vozidla a doplnkovými činnosťami nestrácali pozornosť nad vedením vozidla a neohrozovali tak ďalších ľudí na ceste ako aj seba,"  vysvetlil minister vnútra SR Roman Mikulec.

Za prekročenie na preskúšanie

Prísnejšie sankcie sa dotknú aj vodičov, ktorí budú opakovane výrazne prekračovať rýchlosť. A to v obci minimálne o 50 km/h a mimo obce o najmenej 60 km/h. Takéto prekročenie rýchlosti sa tiež zaradí medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Toto porušenie sa tak bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov, keď sa už vodič musí podrobiť opatreniam, ako napríklad doškoľovací kurz v autoškole, preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti. Výška pokuty sa v tomto prípade nemení. V blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1000 eur.

Z novej legislatívy tiež vyplýva, že ukrajinské autá môžu absolvovať technickú a emisnú kontrolu na Slovensku a nebudú sa musieť preto nevyhnutne vrátiť na Ukrajinu.

zdroj: MV SR