Po bratislavskom Volkswagene sa o prerušení výroby aktuálne jedná aj v mladoboleslavskej automobilke Škoda Auto. Odborová organizácia Kovo MB, VR, KV (Mladá Boleslav, Vrchlabí, Kvasiny) informovala o zámere prerušiť výrobu už 12. marca 2020. Odborári žiadali o zastavenie výroby na 14 dní a voľno pre zamestnancov (karanténa) formou prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Predseda podnikovej rady, Jaroslav Povšík sa odvoláva na strach zamestnancov zo šírenia vírusu, ktorý už bol potvrdený u jedného zamestnanca (človek z oddelenia Škoda Parts). Niekoľko z nich je už preto v karanténe. Automobilka všetky priestory vydezinfikovala, nie je však vylúčené, že nakazených bude nakoniec viac.

Veľa ľudí v malom priestore

Problémom montážnych hál je to, že na relatívne malom priestore a v úzkom kontakte tu pracuje veľa ľudí. Zároveň sa dotýkajú spoločných predmetov a v rámci montáže na výrobných linkách je úplná ochrana prakticky vylúčená. Ako problém sa ukazuje aj fakt, že mnohí zamestnanci musia do práce dochádzať hromadnou dopravou a stravujú sa v spoločných jedálňach. Kontakt medzi ľuďmi je prirodzenou súčasťou výrobného procesu a úplne ho vylúčiť je nemožné. Vedenie automobilky má o prípadnom prerušení výroby rozhodnúť dnes, 16. marca 2020.