“Transakcia je ďalším krokom v napĺňaní našej stratégie optimalizovať a zjednodušiť portfólio rafinácie a predaja,” povedal Manfred Leitner, člen predstavenstva OMV zodpovedný za rafináciu a predaj.

 

Predaj by mal byť uzavretý do konca roku 2013. Transakciu musia schváliť orgány hospodárskej súťaže. Kúpnu cenu spoločnosti nezverejnili.

 

OMV pred časom získal 97 % podiel v tureckej spoločnosti Petrol Ofisi. Nový predaj nebude mať dosah na divíziu mazív tejto tureckej pobočky. Nejde o prvý prípad predaja zo strany rakúskej spoločnosti. OMV a jej dcérske spoločnosti Petrol Ofisi a Petrom koncom mája 2013 predali chorvátsku dcéru- OMV Hrvatska d.o.o. Rovnako predajom skončilo vlastníctvo dcérskej spoločnosti v Bosne a Hercegovine- OMV BH d.o.o.

OMV sa chce sústrediť na ťažbu a prieskum. Ruskému Lukoilu necháda spracovanie a predaj mazív.

OMV chce týmito predajmi dosiahnuť presun kapitálu z rafinácie a predaja na oblasť prieskumu a ťažby.

 

 

OMV Aktiengesellschaft ako jedna z najväčších priemyselných spoločností v Rakúsku dosahuje celkové ročné tržby na úrovni 42,65 miliardy €. V roku 2012 zamestnávala 29 000 ľudí. OMV ročnú spracovateľskú kapacitu na úrovni 22 milióna ton a ku koncu roka 2012 vlastnila 4 400 čerpacích staníc v 13 krajinách vrátane Turecka.

 

Zdroj: tlačová správa

Prečítajte si aj:  Slováci vymysleli nový spôsob regenerácie oleja