Existujú prípady, kedy sú bezpečnostné pásy skôr na škodu, ako na úžitok. 
 

Bezpečnostné pásy môžeme rozdeliť podľa počtu bodov, ktorými je osoba pripútaná k sedadlu. Poznáme pásy, ktoré pripútajú telo v dvoch bodoch, ale aj také, ktoré pripútajú telo v siedmych bodoch.

Dvojbodové bezpečnostné pásy obopínajú ponad stehná, respektíve cez bok. Tieto bezpečnostné pásy sú využívane zvyčajne v lietadlách. V autách montovali ešte v 90-tych rokoch pre stredného pasažiera sediaceho na zadných sedadlách. Neskôr ho nahradili dnes už klasickým trojbodovým pásom. 

Trojbodový bezpečnostný pás vyvinula spoločnosťou Volvo v 50-tych rokoch a bol to vlastne konštrukčne jednoduchší päťbodový pás, ktorý bol vyvinutý ešte v prvých rokoch dvadsiateho storočia. Tento pás je dnes najčastejší. Je pevne ukotvený v dvoch miestach po boku osoby a má jedno odopínateľné miesto - pracka pásu zapadá do zámku). Páss smeruje ponad stehná, v odopínateľnom bode sa lomí a smeruje cez trup a rameno, kde je opäť pevne upevnený. Pozostáva z navíjača spojeného s napínačom, pracky, bezpečnostného popruhu, zámku. 

Päťbodový pás sa nevyskytuje v bežných cestovných autách. Je primárne určený pre jazdcov v súťažných automobiloch. Bezpečnostný pás pozostáva z dvoch popruhov, má štyri pevné body a jeden odopínateľný, ktorý sa nachádza v strede. Nemá žiaden napínač ani navíjač, drží po celý čas telo pevne pritiahnuté k sedadlu.
Nepripútaný pasažier môže pri náraze zabiť svojou váhou pasažiera pripútaného! Myslite na to. 

Poznáte výnimky? 

 • Zákon myslí aj na výnimky. Medzi prvú hlavnú výnimku patria v skratke príslušníci ozbrojených a záchranárskych zborov, ak si to vyžaduje plnenie úloh. 
 • Druhou výnimkou je inštruktor autoškoly, ktorý vykonáva výcvik, alebo skúšku odbornej spôsobilosti. Paradoxne vtedy by som si skôr zvolil 5-bodový bezpečnostný pás. :)
 • Sú to tiež osoby, ktoré sú nižšie ako 150 centimetrov, ktoré ale musia použiť zadržiavacie zariadenia podľa osobitného predpisu (detská autosedačka, podsedák atď) - ak má vozidlo na danom mieste airbag, výnimka neplatí.
 • Pás nemusí mať ani  taxikár, ale iba vtedy, ak vykonáva prepravu osôb. Navyše je limitovaný iba teritóriom mesta (ak nemá airbag). Ak má vozidlo na danom mieste airbag, výnimka neplatí.
 • Vodič si tiež môže vybaviť od lekára potvrdenie, že jeho zdravotný stav neumožňuje používať bezpečnostný pás. Toto osvedčenie však musí pri kontrole predložiť. 

Záver

Na záver si dáme jednoduchú anketu. Zaujímal by ma názor širokej verejnosti na otázku, či by malo byť používanie pásu dobrovoľné, alebo striktne určené zákonom. Len podotknem, že bez použitia pásu stráca svoj zmysel aj airbag. Dôvod mojej otázky je jasný. Po našich cestách jazdí stále dosť vodičov, ktorí pásy nepoužívajú. 

PRIPÚTANIE SA PÁSMI BY MALO BYŤ
 • dobrovoľné ( 60% )

   

 • zákonom určené ( 40% )

   

Odpovedalo 365 ľudí