Posádka vozidla má do značnej miery obmedzenú možnosť pohybu. To je podmienené bezpečnostným vybavením auta. Konštruktéri pri navrhovaní auta musia dodržať určité podmienky. Tie si teraz predstavíme. 

Pevnosť strechy

Strecha musí byť konštruovaná tak, aby bola schopná udržať posádku v bezpečí pri prevrátení.  Nie všetky autá však majú pevnú strechu - kabriolet a roadster. Nové typy týchto áut bez strechy sú vybavené systémom ochrany pri prevrátení vozidla. Už minulosti používali ochranný oblúk. Tento stále aktuálny bezpečnostný prvok je umiestnený za posledným radom sedadiel. Keď systém zaznamená nebezpečenstvo, vysunú sa ochranné kazety. Má obrovskú výhodu, ktorá spočíva v možnosti opätovného použitia, za predpokladu, že nedošlo k úplnému prevráteniu.

Bezpečnosť a zaistenie dverí

Dvere, ako súčasť automobilu, sú pohyblivou časťou. Je nutné, aby boli pri náraze odolné voči silám, ktoré na ne pôsobia a ostali uzavreté. Preto sa používajú závesy a zámky, ktoré by mali odolať veľkým silám. Aj keď fyzika sa okabátiť nedá. 


Sklá 

V súčasnej dobe sú bezpečnostné sklá aplikované u všetkých okenných výplní, vrátane strešných okien, ako aj medzistien motorových a prípojných vozidiel. Bezpečnostné sklá sú vyrobené z vrstveného skla, tvrdeného skla, alebo aj z plastického.

Zádržné bezpečnostné systémy

Pod týmto odborným spojením si predstavte bezpečnostné pásy a detské zádržné systémy, skôr známe ako detské autosedačky. Podľa platnej legislatívy musia byť nové osobné vozidlá vybavené bezpečnostnými pásmi na všetkých sedadlách, pokiaľ sa na nich nevzťahuje mimoriadna výnimka. Detská autosedačka slúži na zvýšenie bezpečnosti detí pri ich preprave a je povinná u každého prepravovaného dieťaťa do výšky 150 cm. Dôvod použitia detskej autosedačky spočíva v pravdepodobnosti zranenia detského tela pásom, pri náraze, alebo dokonca prudkom brzdení. Na našom území platí povinnosť mať umiestnené vo vozidle detské autosedačky pri preprave detí od mája 2006.

Uloženie agregátu

Agregát môže byt umiestnený priečne alebo pozdĺžne, v prednej alebo zadnej časti vozidla (poprípade v strede pri športovo orientovaných automobiloch). Motor musí byť upevnený tak, aby pri náraze žiadnym spôsobom nemohol ohroziť život alebo zdravie posádky. Ak už dôjde k silnému nárazu, agregát je pripevnený ku karosérii tak, aby pri náraze podišiel pod alebo mimo karosériu.

Zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru

Toto opatrenie spočíva v uzatvorení prívodu paliva do agregátu z nádrže pri náraze a zároveň zamedzeniu úniku pohonných látok pri prevrátení sa vozidla cez vstupnú časť nádrže. Sem takisto patria aj zariadenia, ktoré v prípade nehody odpoja elektroinštaláciu od zdroja napätia a v neposlednom rade sú autá vybavené izoláciami vyrobenými z nehorľavých materiálov.