Aj keď priaznivcov elektromobility pribúda, stále je tu drvivá väčšina odporcov tohto druhu pohonu, ktorí by spaľovací motor v aute za elektrický nevymenili. A mnohí dokonca ani za plug-in hybrid.

Európska únia si stanovila za cieľ obmedziť emisie CO2 z dopravy do roku 2050 v porovnaní s úrovňou emisií v roku 1990 o 60 %. Ide o snahu znížiť emisie skleníkových plynov. Napriek moderným technológiám je však stále veľmi náročné kritéria únie splniť. To je dôvod, prečo automobilky pristupujú k ráznym opatreniam, ktoré sa dotýkajú spaľovacích, najmä dieselových agregátov. Obmedziť emisie CO2 v automobilovom priemysle sa dá dvoma cestami: jednou je zvyšovanie účinnosti spaľovacích motorov a druhou je prechod na iné palivá a pohony. To vedie výrobcov k sťahovaniu niektorých motorizácii z ponuky a stále rastúcemu trendu výrobe hybridných či elektrických automobilov.

Elektromobily nie sú bezemisné

Polestar poukazuje na fakt, že elektromobily nie sú bezemisné. V ekologickej doprave sa nesmie zabudnúť na otázku, koľko skleníkových plynov vypustí automobil nielen počas premávky, ale aj nakoľko znečisťuje životné prostredie výroba a likvidácia. Elektromobil má síce nulové lokálne emisie, avšak samotná výroba a likvidácia vozidla je ekologicky náročnejšia a vyprodukuje sa počas nej viac CO2 ako pri výrobe klasického auta. Pre porovnanie: pri modeli Volvo XC40 sa počas výroby vyprodukuje 14 ton CO2, zatiaľ pre elektrický model Polestar 2 je to až 24 ton. Mnoho štúdií poukazuje na fakt, že elektrické auto začne byť „čistejšie“ v porovnaní so spaľovacím až po prejdení približne 100 tisíc kilometrov! A to je vzdialenosť, ktorú elektromobily do mesta nerobia ani za 10 rokov.

Kde a ako sa vyrába elektrina?

Veľmi dôležitým faktorom je aj to, akým spôsobom je vyrábaná elektrická energia, na ktorú elektromobil jazdí. Stále však množstvo vyprodukovanej elektriny pochádza z fosílnych palív, a tak emisie síce nevznikajú na cestách, ale elektrárňach. Preto je veľmi dôležité zvýšiť podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov. Tie sú však málo efektívne a málo výkonné na to, aby dokázali pokryť zásadný nárast spotreby el. energie dopravou. Až potom budú elektromobily ekologickejšie. V EÚ je každoročne viac energie produkovanej z obnoviteľných zdrojov pomocou veternej, vodnej energie a slnečného žiarenia, či to však bude stačiť na skokovo zvýšenú spotrebu dopravou, je veľmi otázne.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov