Chceli odstrániť konkurenciu

Dohoda sa odohrávala medzi 18 predajcami. V rámci odvolania úrad dvom podnikateľom pokutu neuložil a ďalším trom znížil. Taký postup je možné uplatniť v prípadoch, že sa účastník kartelu prizná alebo pomôže kartel preukázať. „Cieľom ich kartelovej dohody bolo obmedzenie hospodárskej súťaže na trhu predaja nových osobných a úžitkových motorových vozidiel značky Volkswagen na území Slovenskej republiky,“ dodal protimonopolný úrad. Dohodnutí predajcovia si stanovili výšku maximálnych zliav poskytovaných na jednotlivé typy vozidiel a rozdelili si územie Slovenska podľa regiónov, v ktorých majú prevádzky. „Na základe dohody mali zákazníkom z iného regiónu poskytnúť zľavu o 1 % nižšiu, než akú by im ponúkol predajca z ich regiónu.“ dodal úrad. Cieľom podľa úradu malo byť aj odstránenie konkurencie medzi predajcami, zachovanie si určitého okruhu zákazníkov a hladiny cien.

„Predmetom vecného rozdelenia zákazníkov bolo pravidlo, podľa ktorého, ak predajcovia vedeli o tom, že zákazník už 'patrí' inému predajcovi, teda že v minulosti už kupoval vozidlá u iného predajcu v rámci predajnej siete Volkswagen, poskytli takémuto zákazníkovi cenovo nevýhodnejšiu ponuku, aby bol zákazník motivovaný zakúpiť si vozidlo u 'svojho' predajcu, prípadne ho priamo inštruovali, aby si automobil zakúpil u konkrétneho predajcu,“ vysvetlil úrad.

Koordinovali sa v súťažiach

Účastníci kartelovej dohody si mali podľa úradu rozdeliť aj zákazníkov, ktorí nakupovali vozidlá prostredníctvom verejných obstarávaní, obchodných verejných súťaží alebo iných podobných súťaží. „V súvislosti s tým mali koordinovať účasť a postup pri predkladaní súťažných ponúk v procese verejného obstarávania, vo verejných obchodných súťažiach alebo v obdobných súťažiach, ktoré sa týkali predaja osobných a ľahkých úžitkových vozidiel značky Volkswagen na území SR,“ uviedol úrad s tým, že účastníci si vymieňali citlivé obchodné informácie. „Rozhodnutie rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 1. júna 2020. Účastníci konania sa môžu domáhať preskúmania tohto rozhodnutia súdom,“ uzavrel úrad. Vozidlá VW boli vlani v SR 2. najpredávanejšou značkou.

Čo je kartel? - protimonopolný úrad Slovenskej republiky

zdroj: hnonline.sk