Bez ABS kratšia brzdná dráha

Zelená zástupkyňa bez ABS potrebovala na zastavenie z malej rýchlosti oveľa kratšiu dráhu. Žiadne presné merania, výpočty... Prosto priame porovnanie. Ak vás budú kamoši na pive presviedčať, že s ABS sú v zime na snehu pri brzdení zahojení, ukážte im toto video. Ale! To automaticky neznamená, že odporúčam auto bez ABS! Tento systém vie oveľa viac, než len zabrániť blokovaniu kolies!

ABS je tu najmä pre ovládateľnosť a smerovú stabilitu!

Bez ABS na čerstvom neutlačenom snehu zabrzdíte skôr, prekážke sa však nevyhnete, lebo auto nebude ovládateľné. Zablokované kolesá budú brzdiť, ale bočné sily neprenesú. Hlavným zmyslom ABS je prostredníctvom prerušovaného brzdenia a odbrzdenia kolies zabezpečiť ovládateľnosť aj pri intenzívnom brzdení. A to je dôležitejšie a som plne za používanie ABS. Nič však nie je čiernobiele. Je vhodné poznať situácie, kedy nemôžeme očakávať, že za nás všetky situácie vyriešia elektronické systémy a budú stále nápomocné.

Taktiež nemôžeme zovšeobecňovať brzdenie ako také. Na rozličných povrchoch bude situácia rozdielna. Na suchej ceste zabrzdíte bez ABS asi tiež na kratšej dráhe, ale za cenu ničenia pneumatík zablokovaných kolies a tiež bez možnosti manévrovať. Aj keď najmodernejšie systémy ABS v autách dokážu pri ostrom brzdení na suchu čiastočne a kontrolovane blokovať kolesá kvôli lepšej brzdnej dráhe. Obetujú teda mikrovrstvu pneumatiky, "napíše to čiary" na asfalt a zastaví na nerozoznanie tak dobre, ako auto bez ABS. No pritom si zachová prednosti ovládateľnosti a stability.

4 zásadné výhody systému ABS:

+ skrátenie brzdnej dráhy na väčšine povrchov,
+ zachovaná čiastočná ovládateľnosť auta,
+ smerová stabilita aj na zásadne iných povrchoch pod pravou/ľavou stranou auta,
+ šetrné opotrebenie pneumatík.

Pokus s dôkazom, ktorý spravili chlapi z TeamOneilRally, platí na konkrétnom povrchu s čerstvou vrstvou snehu. Aké máte skúsenosti s brzdením na snehu bez a s ABS vy? A čo iné povrchy? Podeľte sa v komentároch...

Zdroj a foto: TeamOneilRally