symbol systému stabilizácie ESC

ESP vyvíjali mnohé automobilky. Prvenstvo získal Mercedes-Benz a Bosch, ktorí prvýkrát zaviedli systém ako voliteľnú zložku výbavy pri modeli S600 Coupé (C140). Masovo sa začal rozširovať s príchodom triedy E (W210) v roku 1995, kde bol stále za príplatok. Zásadnému rozšíreniu pomohla nehoda a náhoda. Mnohí z vás si ešte pamätajú na aféru prvého Mercedesu Triedy A. Ten nezvládol losí test. Aby Mercedes neutrpel imidž bezpečnej značky, rozhodli sa do každého Mercedesu triedy A montovať systém ESC od roku 1998 sériovo. No a keď má ESC sériovo najmenší Mercedes, logicky ho má mať každý... Konkurencia musela túto z núdze cnosť či prednosť dorovnať. A tak sa nehodou a náhodou začal systém stabilizácie dostávať do veľkého počtu áut.

Ako funguje ESP (ESC)? 

Systém potláča vznik šmyku ešte v jeho začiatkoch a pomáha vodičovi udržať auto na ceste aj vtedy, keď vodič nesprávne zareaguje na danú situáciu. Výhodou systému je, že rozpozná nebezpečnú situáciu oveľa skôr ako vodič. Ale ani tento systém nie je všemocný! Existujú prípady, kedy ani elektronický systém neporazí fyziku. Ide napr. o veľkú nájazdovú rýchlosť v zákrute, prípadne ak sa v zákrute ocitnú iné podmienky vozovky, ako je mokré blato a poľadovica. Nie je vôbec dôležité to, či sa nestabilita vozidla javí ako šmyk pretáčavý, alebo šmyk nedotáčavý. Riadiaca jednotka je schopná rozoznať, o aký druh nestability ide vďaka mnohým snímačom.

Elektronické systémy sú medzi sebou poprepájané. Využívajú mnohé rovnaké snímače. 

Senzory, ktoré sústavne sledujú rýchlosť otáčania kolies, uhol natočenia volantu, priečne, pozdĺžne a otáčavé zrýchlenie a k tomu otáčky motora, mieru stlačenia plynu a akceleráciu, posielajú sústavne údaje do riadiacej jednotky. Tá permanentne v priebehu milisekúnd vyhodnocuje, či sa vozidlo dostáva do šmyku, alebo nie. Následne automaticky rozhodne, ktoré z kolies pribrzdí, a určí hodnotu, o koľko klesne výkon a otáčky motora.


Činnosť systému možno opísať na jednoduchom príklade. Vozidlo prudko zmení smer jazdy doprava, čím sa následne vychýli aj jeho zadná časť. Elektronický stabilizačný program na základe zosnímaných údajov vyhodnotí danú situáciu ako nebezpečnú a z toho dôvodu pribrzdí ľavé predné koleso, čím vyvolá protichodný stáčavý moment k ťažisku vozidla, ktorým sa zabráni vzniku šmyku.

Tlačidlom ESP OFF často v aute vypnete aj iné prvky aktívnej bezpečnosti.

Všetky nové autá, predávané v EÚ od 1. novembra 2014, musia byť vybavené stabilizačným systémom ESC. Nariaďuje to smernica Európskej komisie. Európa sa zaradila k ďalším regiónom, ktoré od výrobcov požadujú stabilizačný systém ako podmienku homologizácie. V USA a v Kanade je ESC povinné pre všetky autá už viac než 5 rokov.