Staré autá sa označujú ako rakvy na kolesách, lebo majú nízku úroveň aktívnej a pasívnej bezpečnosti. V týchto autách je lepšie nebúrať.

Je šokujúce, ako autá po zrážke vyzerajú. Pasívna bezpečnosť spravila míľové kroky, čo pekne vidno vo videu. Práve bezpečnosť je veľké plus nových áut oproti tým starým. Viem, mnoho z vás si povie "som dobrý šofér, mne sa to stať nemôže", ale omyl je pravdou. Nemusíte spraviť žiadnu chybu a ste rázom účastníkom nehody. A to vravím z vlastnej skúsenosti.

A práve toto video ma nakoplo spracovať problematiku aktívnej a pasívnej bezpečnosti áut, aby sa aj tí menej skúsení niečo nové naučili. Toto považujte len za krátky úvod. Postupne budem prinášať články o jednotlivých prvkoch alebo oblastiach bezpečnosti.

Aktívna bezpečnosť

Pod pojmom aktívna bezpečnosť rozumieme systémy, prvky a komponenty, ktoré môžu zabrániť alebo predchádzať vzniku nebezpečnej situácie v premávke, poprípade vzniku samotnej nehody. Tieto systémy asistujú vodičovi pri šoférovaní a napomáhajú vytvárať priaznivé podmienky pre vodiča, čiže sa podieľajú na vytváraní psycho-fyziologickej pohody vodiča.


Patria sem:

  • riadenie vozidla a bezpečnosť (operačná bezpečnosť) - ovládateľnosť; optické informácie vodiča; vonkajšia svetelná a zvuková signalizácia;  spoľahlivosť a istota obsluhy 
  • psycho-fyziologická pohoda a bezpečnosť (kondičná bezpečnosť) - sedenie a držanie volantu; klimatické podmienky v interiéri vozidla; hladina hluku v interiéri vozidla; stimulácia zmyslových orgánov vodiča.
Ako dopadne v crashteste Toyota Corolla z roku 1998 proti 2015?

Pasívna bezpečnosť 

Za pasívnu bezpečnosť považujeme všetky konštrukčné opatrenia, ktoré slúžia na ochranu pasažierov pred zranením, resp. znižujú nebezpečenstvo poranenia. Samotná pasívna bezpečnosť je rozdelená na vonkajšiu pasívnu bezpečnosť a na vnútornú pasívnu bezpečnosť. Tieto podkategórie sa ďalej delia na jednotlivé okruhy, ktoré bližšie popíšem v nasledujúcich článkoch. 

Pasívna bezpečnosť plní svoje poslanie:

  • pri náraze – kedy rozoznávame jej vonkajšiu funkciu voči ostatným účastníkom cestnej premávky, a vnútornú funkciu, spočívajúcu v úrovni ochrany posádky vozidla.   
  • po náraze – kedy je od úrovne pasívnej bezpečnosti závislá možnosť vyslobodiť posádku zo zdemolovaného auta a zminimalizovania možnosti vzniku požiaru auta.