Mnohí sa s tým stretávame denne. Parkujeme v podzemných garážach, či pred supermarketmi, márne hľadáme parkovacie miesto a keď konečne nejaké nájdeme, nevieme sa doň vojsť. A nie vždy je to spôsobené nesprávnym parkovaním áut z oboch strán. Veľkosť parkovacích miest je skrátka malá a súčasné autá sa do nich akosi nevojdú.

Zväčšite parkovacie miesta

O probléme malých parkovacích miest vo veľkých mestách sa vie už roky, až nedávno na to však začali nahlas upozorňovať aj poisťovne. Práve tých sa totiž týkajú škody, ktoré musia preplácať klientom za poškodenia vznikajúce na parkoviskách. A tých z roka na rok pribúda. Nemecká poisťovňa DEVK v tejto súvislosti uverejnila výsledky prieskumu, podľa ktorého je najčastejšou príčinou uvedených „parkovacích“ nehôd kombinácia nepozornosti a malé rozmery parkovacích miest. A hoci ide o prieskum medzi nemeckými motoristami, na Slovensku by to s veľkou pravdepodobnosťou bolo rovnaké. Na rovnaký problém pritom už upozorňovala aj anglická poisťovňa Accident Exchange. Tá nárast škodových udalostí pri parkovaní pripisuje rastúcej popularite veľkých SUV.

S niektorými autami staršie normy určujúce minimálnu šírku parkovacích boxov nepočítali.

Norma z roku 1987

Developeri sa pri navrhovaní parkovacích miest samozrejme riadia normami, zároveň sa však snažia takmer vždy vytvoriť maximálny počet parkovacích miest (ich presné špecifikácie v súčasnosti určuje viacero noriem STN), nie je preto prekvapením, že často volia minimálne povolené rozmery (česť výnimkám samozrejme). Veľkosť parkovacích miest v hromadných garážach určuje predpis STN 73 6058 z roku 1987, pričom pri kolmom parkovaní je minimálna požiadavka na šírku parkovacieho miesta od roku 2011 zvýšená z 2,25 m na 2,40 m. Ani to však dnes nemusí stačiť, kým totiž v roku 1987 mala bežná rodinná Škoda 120 šírku 1610 mm, dnešná Octavia ju so šírkou 1820 mm prekračuje o viac ako 20 cm. Ak zájdeme do extrému a vezmeme si na mušku povedzme Audi Q8, jeho šírka aj so spätnými zrkadlami je až 2170 mm. Je jasné, že s podobnými autami tak aj u nás často narazíte na problém s parkovaním. Zaujímavosťou je, že norma obsahuje aj požiadavku na minimálnu vzdialenosť medzi stojacimi vozidlami (alebo vozidlom a pevnou prekážkou). Tá je určená na 0,7 m (pri bežnejších vozidlách kategórie O2). Keďže by mali stojiská spĺňať všetky potrebné normy naraz, mali by ich šírky v praxi často presahovať minimálne požadovaných 2,40 m. V Čechách pritom platí minimálna šírka pri kolmom parkovaní v hromadných garážach 2,50 m.

Poisťovňa DEVK navrhuje zvýšiť minimálne požiadavky na šírku parkovacích miest, zároveň vyvíja tlak na kompetentné nemecké orgány, aby nový uzákonený limit platil aj retrospektívne. Teda aby boli prevádzkovatelia parkovísk povinní prekresliť čiary aj na terajších parkoviskách na väčšie boxy. Či by sa niečo podobné dokázalo uplatniť aj na Slovensku, nevieme. 

S nárastom súčasných áut sa situácia s parkovaním pomaly upravuje k lepšiemu, kým sa však nezmenia minimálne požiadavky, situácia sa údajne nijako výrazne nezlepší, tvrdia predstavitelia nemeckej poisťovne. Zaujímavé pritom je, že so šírkou svojich áut začínajú pomaly bojovať aj samotné automobilky. Ukázalo sa, že všetko má svoje hranice a zákazníci jazdiaci vo veľkých mestách začínajú opäť vyhľadávať autá s rozumnou šírkou. Okrem sťaženého parkovania sa totiž so širokým autom často problematicky manévruje napríklad aj v umývacích linkách. Ďalší rast šírky nových áut tak už asi veľmi nehrozí, každopádne sa ukazuje, že s aktuálnym stavom komplikovaného parkovania bojujú všetky krajiny bez rozdielu.