Pre pripomenutie pripájame aj pôvodnú cukrárenskú reklamu na Fabiu II z roku 2008.