Nová služba nadväzuje na Doživotnú záruku mobility poskytovanú k vozidlám zakúpeným od 1. 1. 2000 do 31.8.2009. Rozširuje rozsah bezplatných služieb aj na poruchy spôsobené vlastnou vinou a dáva tak majiteľom Škoda istotu, že jazda dokončia. V prípade nečakanej poruchy vozidla môžu zavolať na centrálu "Škoda Assistance" v Slovenskej republike na bezplatné číslo 0800 11 94 55, zo zahraničia na číslo +421 2 4920 5951.

„Keď sa náš zákazník dostane do nepríjemnej situácie na ceste, nezaujíma nás, kto je na vine. Chceme mu pomôcť vzniknutú situáciu čo najrýchlejšie vyriešiť. Preto prichádzame s novou Doživotnou zárukou mobility Premium. Stačí jeden telefonát a pracovníci našej centrály zabezpečia výjazd servisného vozidla a rýchlu pomoc v núdzi,“ uviedol Robert Baumgartner, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

Doživotná záruka mobility Premium dáva majiteľovi automobilu značky Škoda pocit istoty na cestách doma aj v zahraničí a zahŕňa pomoc v nasledovných prípadoch:

- závada na vozidle
- chýbajúce PHM
- defekt pneumatiky
- zabuchnuté/zlomené/stratené kľúče
- vybitá batéria
- dopravná nehoda (pokiaľ nie je kryté poistením vozidla)
- zámena paliva

V prípade nečakanej poruchy garantuje značka Škoda bezplatne nasledujúce služby:

a) Cestná služba
Služba zahŕňa príjazd cestnej služby, jednu hodinu práce mechanika na mieste nepojazdného vozidla (predpoklad je, že závada sa dá odstrániť na mieste a vozidlo spojazdniť) a odjazd cestnej služby. Ak sa vozidlo nachádza na nebezpečnom mieste, núdzovo sa odtiahne na najbližšie bezpečné miesto. Úhradu priamych materiálov (cena PHM, náhradná pneumatika a pod.) zabezpečí majiteľ (vodič) vozidla na mieste.

b) Odťahová služba
Služba komplexne zahŕňa všetko, od príjazdu odťahovej služby cez prácu mechanika pri nakladaní nepojazdného vozidla až po odjazd odťahovej služby a zloženie vozidla v autorizovanom servise Škoda.

c) Uskladnenie vozidla
Pokiaľ je najbližší autorizovaný servis Škoda zatvorený (počas víkendu, štátneho sviatku, v noci, ...), odťahové vozidlo dopraví nepojazdné vozidlo do najbližšieho bezpečného parkovacieho zariadenia a ráno nasledujúci pracovný deň bude vozidlo dopravené do servisu.

d) Služby pre posádku vozidla
Pokiaľ vozidlo nie je možné opraviť na mieste alebo v autorizovanom servise Škoda ešte v ten istý deň, má klient spolu s ostatnými členmi posádky na výber jednu z nasledujúcich možností:
· Náhradná doprava (do siesta bydliska, alebo cieľa cesty vlakom I. triedy alebo autobusom pre vodiča a posádku vozidla)
· Núdzové ubytovanie v hoteli (max. ***)
· Miestna preprava posádky a batožiny (na stanicu náhradnej dopravy alebo na adresu núdzového ubytovania)

Podrobné informácie o službe Doživotná záruka mobility Premium nájdu zákazníci priamo u autorizovaných obchodníkov značky Škoda.

zdroj: webnoviny.sk