Obyčajné číslo v mnohých prípadoch nestačí. Kto chce vystúpiť z radu, musí však zaplatiť.

Slovenskí vodiči v roku zaplatili za zlaté a voliteľné evidenčné čísla spolu 1 191 932 €. Z celkového objemu peňazí do štátneho rozpočtu pritieklo 462 573 € za voliteľné tabuľky s evidenčným číslom. Polícia teda vydala 1398 takýchto čísel. V tomto prípade hovoríme o formáte BA ABCDE. Vodiči si zvyknú vyberať mená, prípadne rôzne iné kombinácie čísel a písmen.

Druhý spôsob vystúpenia z radu bežných evidenčných čísel sú tzv. zlaté čísla, ktoré pochádzajú zo skladových zásob jednotlivých inšpektorátov. V tomto prípade ide o špeciálne číselné kombinácie v tvare BA 123AA.

Polícia buď predáva atraktívne číselné kombinácie zo svojich skladových zásob, alebo vytvára značky na želanie samotných vodičov. V minulom roku takto získala viac ako 1,1 milióna €.

Vydanie obyčajných načiek stojí 66 €, špeciálnych 331 €.

Jedna tabuľka s vyššie uvedenými druhmi čísel a písmen stojí 165,50 €. V prípade, že vodič chce takto označiť svoje osobné auto, zaplatí 331 €. Výnimku tvoria len motocykle, ktoré majú TEČ len vzadu.

Fanúšikovia špeciálnych evidenčných čísel už dlhú dobu volajú potom, aby boli prevoditeľné a teda, aby o nich neprišli ani pri zmene auta. V súčasnosti však túto možnosť stále nemajú.

Prečítajte si aj: PODPORTE PETÍCIU za prenositeľnosť špeciálnych EČV!