Najvyšší súd EÚ rozhodol o tom, že akékoľvek „odpojovacie“ zariadenia, ktorých účelom je manipulácia s produkovanými emisiami počas homologizačných meraní, sú protizákonné. „Výrobca nemôže inštalovať odpojovacie zariadenia, ktoré počas procesu schvaľovania systematicky zlepšujú výkonnosť systému regulácie emisií a tým pomáha k schváleniu vozidla“ doslova uvádza Európsky súdny dvor. Ten samozrejme neuvádza, že sa to týka konkrétne spoločnosti Volkswagen, ale platí to všeobecne. Do kauzy manipulácie s emisiami počas merania je totiž „namočených“ viac automobilových výrobcov.

Ochrana motorov je len výhovorkou

Európsky súdny dvor vydal toto oficiálne vyhlásenie ako reakciu na podnet francúzskych vyšetrovateľov emisnej kauzy, ktorí postúpili prípad údajného klamania a zavádzania zákazníkov v oblasti merania emisií až na európsku úroveň. EÚ pritom odmietla tvrdenia obžalovanej spoločnosti, že svojím zariadením manipulujúcim s emisiami len ochráni motor pred prílišnou záťažou. V tomto konkrétnom prípade šlo o podozrivú prácu EGR ventilu, ktorý bol pri homologizačných meraniach príliš aktívny a posielal späť do sania veľký objem spalín. Podľa odborných analýz sa však takto správal len počas homologizačných meraní, čím umelo znižoval produkované emisie, zatiaľ čo v normálnej premávke sa EGR okruh čiastočne deaktivoval.

Aký bude mať tento výrok Európskeho súdneho dvora vplyv na ďalšie vyšetrovanie jednotlivých emisných káuz (vrátane Dieselgate od VW), závisí od konkrétnych súdnych sporov. Isté je len jedno, na celoeurópskej úrovni sú vďaka tomuto rozhodnutiu z právneho hľadiska nelegálne.

zdroj: NewFusion