Rýchlosť je jednou z najčastejších príčin dopravných nehôd. 

Na druhej strane, môžete jazdiť akokoľvek predpisovo, a predsa sa vám môže prihodiť nešťastie. Vtedy si možno poviete: „Prečo som nešiel rýchlejšie? Veď sa nič nemuselo stať...“ Lenže, keď nič neporušíte, vinu niesť nebudete. Aspoň pred spoločnosťou. Jediný, kto bude mať všelijaké výčitky svedomia, budete vy sám. S takými situáciami sa veľmi ťažko vyrovnáva. Pri tragickej nehode sa s tým možno nezmierite do konca života.

Musíte si uvedomiť, že každý narastajúci jeden km/h priamo predlžuje brzdnú dráhu a skracuje čas na správnu reakciu. Aj pol metra pri náraze naviac môže úplne zničiť život!

Nevravím, že je nutné striktne dodržiavať rýchlosti v meste 50 km/h. Pri širokom a ďalekom rozhľade sa pár kilometrov navyše dá tolerovať. Radšej sa venujte riadne šoférovaniu a menej čumte na ručičku tachometra. Nadmerné sledovanie rýchlosti sa tiež radí medzi časté faktory nepozornosti.

V obytných zónach, v blízkostí škôl, či ihrísk radšej povolenú rýchlosť neprekračujte. Malé deti sú nevyspytateľné a môžu sa pred autom ocitnúť behom sekundy. Aj pri povolenej 20tke môžete krehkému dieťaťu spôsobiť devastačné poranenia. 

To všetko platí aj v úzkych uličkách, kde pri chodníkoch stoja autá, kontajnery a iné prekážky, poza ktoré môže vybehnúť chodec. Radšej dajte nohu z plynu dole. 

Bezdôvodne pomalá jazda nie je riešením! Považuje sa za priestupok. Navyše práve takou jazdou burcujete k rizikovému konaniu ostatných... A katastrofa, za ktorú ste nepriamo zodpovední, je na svete.

Je pomalá jazda bezpečnejšia?

V podstate by som mohol vo všeobecnosti konštatovať, že áno. Sila nárazu je nižšia, prvky aktívnej a pasívnej bezpečnosti plnia funkciu lepšie. Čas na správnu reakciu je dlhší. Lenže pomalá rýchlosť zvyšuje nepozornosť. Je preukázané, že vodič, ktorý jazdí rýchlejšie, vníma podstatne viac vonkajších podnetov ako pomaly jazdiaci šofér.

Akou rýchlosťou teda jazdiť? Odpoveď znie jednoducho, ale veľmi neurčito: primerane. Čo to znamená? Nedávam recept, ale keď budete na 50tke jazdiť tachometrových 60, pokutu nezaplatíte. V podstate za ideálnych podmienok, ak pôjdete o 10 tachometrových viac hocikde, pokutu nezaplatíte. 
 
Lenže sú miesta a situácie, ktoré musíte ako vodič neustále predvídať a vyhodnocovať, a na základe toho prispôsobiť rýchlosť. Situácia si častokrát vyžaduje oveľa nižšiu rýchlosť, ako je aktuálne zákonom, či značkou v danom mieste určená. A to sa niekedy vyhodnocuje veľmi  ťažko, a pre začiatočníka to môže byť veľmi veľký problém.

Ako rýchlo jazdiť?


Odpoveď je jednoduchá, ale veľmi neurčitá: primerane. Čo to znamená? Nedávam recept, ale keď budete na 50tke jazdiť tachometrových 60, pokutu nezaplatíte. V podstate za ideálnych podmienok, ak pôjdete o 10 tachometrových viac hocikde, peniazmi "do rozpočtu" prispievať nebudete. Lenže pokuta nie je všetko...

 
Miesta a situácie musí vodič neustále predvídať a vyhodnocovať a na základe nich prispôsobiť rýchlosť. Stav a povaha vozovky, alebo bezpečnosť a plynulosť premávky si mnohokrát vyžaduje oveľa nižšiu rýchlosť ako je aktuálne zákonom, či značkou v danom mieste určená. A to sa niekedy vyhodnocuje veľmi  ťažko, nielen pre začiatočníka, ale aj pre skúseného vodiča. Navyše, ak si k tomu prirátate stres, osobné, pracovné a iné problémy, ktoré vodičovi počas šoférovania lietajú po rozume...