Zámer európskych úradníkov sa nestretol s veľkým pochopením u našich susedov. Veľký motoristický klub v Rakúsku ARBÖ sa postavil na odpor a hovorí o diskriminácii starších. Hoci ARBÖ vo všeobecnosti víta opatrenia, ktoré zvyšujú bezpečnosť cestnej premávky, tento konkrétny návrh EÚ vraj jednoznačne odmieta.

Generálny sekretár ARBÖ Gerald Kumnig konkrétne uviedol: „Podľa rodného listu nespoznáte, či človek jazdí zle alebo nebezpečne. Starší vodiči sú často na cestách opatrnejší, a teda jazdia bezpečnejše ako mladí účastníci cestnej premávky, a to kvôli svojim skúsenostiam. Toto dokazuje aj celkový počet nehôd: čím je vodič starší, tým menej nehôd spôsobí.“

Dôležitá je osobná zodpovednosť

Motoristický klub ARBÖ hovorí, že je potrebné apelovať na osobnú zodpovednosť každého vodiča, aby sa v prípade potreby nechal vyšetriť. „Každý má možnosť nechať si vyšetriť svoju spôsobilosť na šoférovanie buď očným, alebo všeobecným lekárom,“ povedal Kumnig. Navyše, v legislatíve krajín EÚ je už dnes štandardne zakotvené, že vodiči smú riadiť vozidlo len vtedy, ak to dovoľuje ich fyzický a psychický stav.

Zároveň platí, že jazda autom sa vo všeobecnosti stáva čoraz bezpečnejšou v dôsledku stále rozšírenejšieho používania pokročilých asistenčných systémov.

Na Slovensku pritom poznajú motoristi zdravotné prehliadky už dnes a nie je úplne jasné, aký vplyv bude mať nová legislatíva – potenciálne by ich mohla sprísniť, so uvoľňovaním pravidiel sa veľmi počítať nedá. Zákon dnes hovorí, že „vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sú povinní podrobiť sa pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov“. Týka sa to napríklad motoristov s bežným vodičákom „B“ na autá do 3,5 tony.