Kontroly jazdnej spôsobilosti u dôchodcov v EÚ majú spolu s inými opatreniami pomôcť zabezpečiť, aby do roku 2050 už nedochádzalo k žiadnym smrteľným nehodám na cestách – aspoň tak znie cieľ EÚ. Do roku 2030 by sa počet usmrtených na cestách mal znížiť na polovicu, čo predstavuje zhruba 10-tisíc úmrtí na cestách ročne. Pre porovnanie: v roku 2022 zomrelo na cestách v krajinách únie 20 600 ľudí.

Nateraz nie je jasne definované, ako by mala kontrola schopností šoférovať auto vo veku nad 70 rokov presne vyzerať. Môže ísť napríklad o samostatnú skúšku vedenia motorového vozidla či zdravotnú prehliadu u lekára. Toto rozhodnutie má byť individuálne ponechané na členských štátoch.

Na Slovensku od 65 rokov

U nás v rámci slovenských reálií poznáme zdravotné kontroly už dnes. Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu a ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sú povinní podrobiť sa pravidelným lekárskym prehliadkam, a to konkrétne každých päť rokov.

Aj viaceré iné krajiny obmedzujú a sprísnene kontrolujú vydávanie vodičských preukazov pre starších ľudí. V Dánsku musia ľudia starší ako 75 rokov priložiť lekárske potvrdenie, ak si chcú nechať obnoviť vodičský preukaz. Od 80. roku života treba žiadosť podávať každý rok. Španieli si musia od 65 rokov každých päť rokov obnoviť vodičský preukaz. Súčasťou je aj lekárska prehliadka.

Vo Švajčiarsku musí absolvovať prehliadku každý vodič nad 70 rokov. Napríklad Taliansko má najprísnejšie pravidlá. Už od veku 50 rokov si musíte dať vodičák obnoviť každých päť rokov. Ľudia nad 70 rokov tak musia urobiť každé tri roky a každý občan nad 80 rokov má túto povinnosť dokonca každé dva roky. Súčasťou takejto procedúry je vždy aj zdravotná prehliadka.

Zdroj: Bild.de

Foto: cz.depositphotos.com