Návrh zákona je v pripomienkovom medzirezortnom konaní. Ak prejde, platiť má už od januára 2020. Je inšpirovaný rovnakým postihom ľudí, ktorí si neplatia súdom stanovené výživné. Nie je to teda celkom novinka, postihne však celkom inú skupinu ľudí.

Ľudí neochotných platiť dane, alebo ich neplatičov včas dnes najčastejšie finančná správa trestá tak, že si dlžné sumy strháva zo mzdy. Vo vážnejších prípadoch dôjde k nútenému odpredaju majetku, či nehnuteľnosti. Existuje však veľká skupina ľudí, ktorí sú samostatne zárobkovo činné osoby. Práve "podnikatelia a živnostníci" sú v tomto smere najčastejšími porušovateľmi občianskej povinnosti. Riadnym zamestnancom totiž odvádza dane zamestnávateľ. Nie je tu veľký priestor na neplatenie daní. Vzniká hlavne vtedy, ak má človek s trvalým pracovným pomerom ďalší príjem, ktorý neprizná a nezdaní. Aj tu však existuje už uvedené riešenie, strhávania časti mzdy. Ak však samostatne zárobkovo činná osoba nemá zaplatené dane a komunikácii s úradmi sa vyhýba, práve pre takéto prípady chce štát sprísniť a zefektívniť svoje nároky.

Nápad z čias Mečiara ide do praxe?

„Ministerstvo navrhuje zaviesť novú formu exekúcie z dôvodu zefektívnenia výberu daní a ako motiváciu pre riadne plnenie daňových povinností,“ zhrnuli z tlačového odboru rezortu.

Táto možnosť nie je v našom právnom systéme novinkou. Niečo podobné funguje už 10 rokov pri exekúciách v súvislosti s neplatením výživného. Túto formu exekúcie dostali do zákona ešte poslanci za HZDS, medzi nimi aj Vladimír Mečiar. Vtedy argumentovali, že ak má daný rodič prostriedky na benzín, musí mať peniaze aj na výživné. Má však má ísť o krajné riešenie pre prípad, že dlžník s úradmi nekomunikuje a zatajuje sa.