Tesla Model S

Trik Tesly je v tom, že ich auto nebude plne autonómne, ale bude poskytovať veľmi veľkú mieru aktívnej bezpečnosti.

Tri roky sú pomerne krátky čas. Ostatné spoločnosti, ktoré pracujú na podobných systémoch hovoria o dlhšom období. Napríklad Google, ktorý testuje autonómne vozidlá predpokladá, že ich technológia by mohla byť pripravená na použitie v horizonte troch až piatich rokov. Nissan a ostatné automobilky hovoria o konci dekády.

Tesla Model S

Lenže Tesla systém automatického riadenia poňala po svojom. Ich auto nebude plne autonómne. Tesla prevezme 90% činností riadenia vozdila a 10% bude stále na človeku za volantom. Vodič tak bude musieť zasiahnuť iba v minime prípadov, no auto sa bez neho nezaobíde a nebude vedieť zvládnuť všetky situácie na ceste. Systém je postavený na vysokej miere prvkov aktívnej vezpečnosti, aby vodič prakticky nemusel zasahovať do riadenia. Elon Musk povedal, že vývoj plne autonómneho vozidla im potrvá dlhšie ako tri roky. 

Zdroj: autoblog.com