Od 1. apríla 2023 bude teoretická skúška potrebná pre získanie vodičáku prebiehať novým spôsobom. Pôjde o elektronický skúšobný test s náhodne vygenerovanými otázkami z databázy otázok pripravených ministerstvom vnútra. Uchádzači sa budú musieť dostaviť do skúšobných miestností, ktoré pripravili jednotlivé dopravné inšpektoráty.

Test bude vždy pozostávať zo 40 otázok rozdelených do desiatich okruhov. Každá otázka bude mať stanovenú bodovú hodnotu v rozsahu 1, 2, 3 alebo 4 body, pričom celkový súčet bodov za všetky správne odpovede bude najviac 100 bodov. K otázke skúšobného testu budú vždy priradené tri odpovede, z ktorých bude len jedna správna, ozrejmuje rezort vnútra. Žiak autoškoly úspešne zvládne teoretickú skúšku, ak získa najmenej 90 bodov.

Otestujte si vedomosti

Čas vyhradený na skúšobný test je 30 minút. Teraz máte možnosť vyskúšať si elektronický skúšobný test priamo v praxi, ministerstvo zverejnilo skúšobné testy na svojom webe ako pomôcku pre uchádzačov.

V priebehu testovania môžete označovať správne odpovede myšou v rámci príslušného riadku, prípadne stlačením príslušného písmena A, B alebo C na klávesnici. Šípkami na klávesnici môžete prechádzať medzi jednotlivými otázkami. Testovanie sa skončí automaticky uplynutím časového limitu 30 minút alebo voľbou tlačidla „Ukončenie testu“. Následne sa vám zobrazí jeho vyhodnotenie.