Prílišný tlak EÚ na flotilové emisie bez patričnej technickej logiky, pripravených foriem financovania a infraštruktúry začína vyvolávať reálne problémy. Automobilky na nezmyselnosť niektorých opatrení upozorňovali už pred pandémiou koronavírusu, jej príchod však veci ešte urýchlil a v kombinácii s pozastavenou výrobou aj predajom nových áut spôsobil vyprázdnenie pokladníc producentov nových áut. Tí sú totiž okrem samotnej výroby nútení financovať aj stále drahší vývoj nových technológií, ktorých dlhodobé uplatnenie na trhu nie je vôbec isté. Práve prevládajúca neistota, chaos a nesystémovosť súčasných legislatívnych opatrení spôsobili situáciu, keď mnohým automobilkám reálne hrozí totálny kolaps.

Keď nie po dobrom, pôjde to po zlom

Zavádzanie prísnejších flotilových emisií pre automobilky síce navonok pôsobí ako duchaplný environmentálny počin, no len do momentu, kým sa zistí, akú daň zaň všetci platíme. Tu už nejde o zisky veľkých „nenásytných“ automobiliek, ale o technické možnosti a fyziku, nad ktorou zatiaľ žiadny človek nevyhral. Elektromobilita je krásna myšlienka, no musí reflektovať tempo vývoja nových technológií a ich dostupnosť v širšom meradle, inak sa dostávame do situácie, v ktorej sa dnes ocitajú najmä európski producenti áut. Navonok sa celý automobilový priemysel tvári ako prírodnými odtieňmi sfarbená modrozelená hmota nádeje, no vo vnútri je to finančne vyčerpané odvetvie, ktoré dostal environmentálny tlak do situácie, v ktorej vyžaduje viac peňazí, než dokáže produkovať príjmu. Práve Európska komisia vyhlasovala, ako Európu zaplaví elektromobilmi, postaví pre ne infraštruktúru a kým sa to celé rozbehne do prirodzených otáčok, pomôže bohatými dotáciami. Ani v roku 2020 však táto teória nefunguje. Elektromobily sú pre ľudí stále finančne nedostupné, infraštruktúra nepripravená a vydanie každého centu dotácie EÚ podmieňuje nereálnymi požiadavkami. Čo však zákonodarci stihli, je sprísnenie emisných limitov na mieru, ktorú už nesplnia ani najmodernejšie spaľovacie motory. Takže si to zhrňme, naftové motory sú zlo, benzínové motory neplnia flotilové emisie, ani keby sa rozkrájali, na elektromobily ľudia nemajú a o vodíku sa zatiaľ ani nemá cenu baviť.

Kde sa stala chyba?

Systém nefunguje a kompetentní sa začínajú potiť. Ich opatrenia totiž dohnali automobilky do situácie, keď zatvárajú fabriky, namiesto áut a daní zo zisku produkujú nezamestnanosť a v celej spoločnosti sa stupňuje sociálne napätie. O strate technologického náskoku európskeho automobilového priemyslu už nemôže byť ani reč. A ako ukazuje Čína, dieru do sveta Európa neurobí ani vo vývoji toľko preferovanej elektromobility. A aby toho nebolo málo, kým do toho nezačali eurokomisári vŕtať, darilo sa postupne znižovať aj priemerné emisie CO2. Po zásahu EÚ znova rastú. Po roku 2018 opäť narástli aj v roku 2019. Kým odborníci z EÚ vycucali z prsta na rok 2019 flotilovú hodnotu 95 g/km (CO2), realita je 122,4 g/km (v roku 2018 to bolo 120,8 g/km). Výsledok? Obrovské pokuty za nadlimitné množstvá emisií, ktoré prelejú peniaze z pokladníc automobiliek do pokladne EÚ. Práve tie peniaze, ktoré mali automobilkám slúžiť na vývoj nových technológií. Ako z toho von? EÚ má riešenie – ďalšie sprísnenie a odmietnutie podpory predaja akéhokoľvek auta so spaľovacím motorom.

Priveľké vzdušné zámky

Ako zdôrazňujú niektorí ekonómovia, Európa si odtrhla až príliš veľké sústo naraz. Elektromobilita je dobrá, ale momentálne na ňu jednoducho nemáme. Technológie a žiaľ ani peniaze. Sedlo skrátka predbehlo koňa, predaj elektrických áut funguje, len keď je dotovaný, dotovať treba aj výstavbu infraštruktúry a aby toho nebolo málo, stále sa akosi nahlas nehovorí o tom, z čoho a najmä kedy má Európa všetku tú energiu vlastne získať. Z jadra, vetra, vody či fosílnych palív? Je tu časový nesúlad medzi jednotlivými krokmi, akoby ľavá ruka nevedela, čo robí pravá. Výsledkom je rednúca ponuka modelov na európskom trhu, strata konkurencieschopnosti a naivná predstava toho, ako si zúbožený národ berie úvery a beží kupovať predražené elektromobily, ktoré nie je kde nabíjať. Stále viac automobiliek už Európu pri uvádzaní noviniek dokonca úplne obchádza. Ako priznala aj samotná EÚ, v oblasti zavádzania elektromobility do spoločnosti má pred sebou ešte veľa práce. Len direktívnymi rozhodnutiami to však pravdepodobne nepôjde.

zdroj: Reuters, JATO Dynamics, Bloomberg