Odporcovia naftových áut v Nemecku tvrdili, že ovzdušie vo veľkých mestách spasí jedine zákaz vjazdu áut so spaľovacími motormi. A keďže okrem všadeprítomného CO2 operovali aj s emisiami oxidov dusíka, ako prvé prišli na rad naftové autá. Tie so staršími emisnými normami šli na „odstrel“ okamžite, neskôr sa však začali objavovať aj úvahy nad zákazom pre autá s emisnou normou Euro 6. Podľa argumentácií ekologických organizácií sa mali Nemci tešiť na 80 % pokles oxidov dusíka. Nakoniec však k žiadnemu zázraku nedošlo a mierny pokles v sledovaných emisiách vedci pripisovali skôr zmenám vonkajšej teploty a prúdeniu vzduchu.

Čo je však pre „ekologických“ aktivistov ešte horšie, najnovšie merania z apríla 2020 v dvoch veľkých nemeckých mestách ukázali, že ani veľký úbytok áut v uliciach počas pandémie nespôsobil pokles emisií oxidov dusíka. Stále je ich tam v podstate rovnaké množstvo, bez ohľadu na intenzitu okolitej premávky (priemerne 40 µg/m2). Špeciálne v Štuttgarte namerali vo februári 2019 presne 50 µg/m2, zatiaľ čo o rok neskôr 40 µg/m2. Keď merania opakovali teraz v apríli 2020 (v takmer prázdnych uliciach), znova došli k priemerným hodnotám 40 µg/m2. Rovnako stabilné hodnoty (v porovnaní s predchádzajúcim obdobím) zaznamenali počas apríla aj v Mníchove.

Menej áut neznamená menej emisií

Nemecké ministerstvo dopravy uvádza, že práve posledné výsledky merania emisií oxidov dusíka sú dôvodom, prečo prestali uvažovať nad zákazom vjazdu nákladných áut do niektorých mestských zón. „Orgány ochrany životného prostredia by mali teraz objasniť, prečo hodnoty emisií napriek poklesu dopravy neklesajú,“ uviedol pre magazín Focus tajomník ministerstva dopravy Steffen Bilger.

Zrušme zákazy

Stále častejšie sa však začínajú objavovať požiadavky na zrušenie zákazov vjazdu naftových áut. Žiadatelia argumentujú konkrétnymi meraniami a ekonomickými škodami vyplývajúcimi zo zákazov. V Nemecku ich navyše väčšinou vlastnia starší ľudia, ktorí sa potrebujú v čase pandémie častejšie presúvať k lekárom. Súčasná legislatíva im to však na naftových autách neumožňuje. Stále viac sympatizantov má aj hnutie namierené proti samozvanej ekologickej organizácii Deutsche Umwelthilfe. Tá svojimi aktivitami obyčajným ľuďom neraz komplikuje život a ako sa ukazuje, jej napojenie na štátny rozpočet vyvoláva stále viac otáznikov.

Či k zrušeniu zákazov vjazdu naftových áut do nemeckých miest nakoniec dôjde nie je jasné. Už teraz je však zrejmé, že so škodlivosťou naftových áut (najmä tých najnovších) to nie je tak „horúce“ ako sa v priebehu kauzy Dieselgate tvrdilo.

Zdroj: Focus

Či k zrušeniu zákazov vjazdu naftových áut do nemeckých miest nakoniec dôjde nie je jasné. Už teraz je však zrejmé, že so škodlivosťou naftových áut (najmä tých najnovších) to nie je tak „horúce“ ako sa v priebehu kauzy Dieselgate tvrdilo.