Za tých pár rokov balíkom Toyota Safety Sense vybavili viac ako 8 miliónov áut. V reálnych dopravných podmienkach možno vidieť výsledky v podobe znižovania nehodovosti, ako je napríklad zníženie počtu nehôd spôsobených nárazom do vozidla zozadu približne o 50 %, pričom v spojení s inteligentným snímacím sonarom (ICS) vzrástlo toto číslo až na pekných 90 %.

Toyota zastáva názor, že je dôležité podporovať prístup, ktorý zahŕňa vodiča, vozidlá a premávku, ako aj úsilie o dosiahnutie „bezpečnosti v skutočnom svete“ a to tak, že sa z dopravných nehôd poučíme a začleníme toto poznanie do vývoja vozidiel.

Aktualizovaný balík obsahuje kameru s jedným objektívom a mikrovlnný radar. Vylepšený systém rozširuje rozsah detekcie potenciálneho nebezpečenstva a ponúka lepšiu funkčnosť. Veľkosť novej systémovej jednotky zmenšili z dôvodu jednoduchšej inštalácie.

Bezpečnostný balík Toyota Safety Sense teraz obsahuje vyššiu verziu prednárazového bezpečnostného systému (PCS), adaptívneho tempomatu (ACC), systému výstrahy pri zmene jazdného pruhu (LDA), asistenta rozpoznávania dopravných značiek (RSA) a automatických diaľkových svetiel (AHB). Okrem toho prináša nového asistenta pre zachovanie stopy v jazdnom pruhu (LTA) pre pokročilú podporu jazdy.

PREDNÁRAZOVÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM (PCS)

Je schopný detekcie vozidiel vpredu pri rýchlostiach približne 10 až 180 km/h a znižuje riziko, že do nich vodič narazí zozadu. Ak existuje možnosť zrážky, systém PCS vyzve vodiča zvukovým aj vizuálnym upozornením, aby zabrzdil. Zároveň pripraví brzdovú sústavu na to, aby dodala dodatočnú brzdnú silu, keď vodič zošliapne brzdový pedál. Ak vodič včas nezareaguje, systém automaticky použije brzdy a zníži rýchlosť vozidla približne o 50 km/h, alebo dokonca vozidlo úplne zastaví, aby zabránil zrážke, prípadne aspoň zmiernil silu nárazu. Prevádzkové podmienky rozšírili, čo umožnilo aj detekciu potenciálnych zrážok s chodcami cez deň aj v noci a s cyklistami cez deň. V takom prípade sa zapojí automatické brzdenie, ktoré pracuje pri relatívnej rýchlosti od 10 do 80 km/h, a môže znížiť rýchlosť vozidla približne o 40 km/h.

ADAPTÍVNY TEMPOMAT (ACC)

Tempomat ACC vyššej verzie využíva vylepšené riadenie zrýchlenia a spomaľovania, čo prispieva k vyššiemu výkonu i miere komfortu a možno ho poľahky ovládať pomocou nových ovládacích prvkov na volante. Odteraz obsahuje funkcie sledovania pri nízkej rýchlosti a jazdy s častým zastavovaním a rozbiehaním pri rýchlostiach od 0 približne do 30 km/h. V dopravnej zápche vozidlo zastaví, keď zastaví vozidlo pred ním, čím si od neho udržiava primeranú vzdialenosť. Keď vodič opätovne naštartuje vozidlo, či už pomocou plynového pedála alebo ovládačov na volante, systém ACC sa opäť aktivuje. Pri rýchlostiach nad 70 km/h napomáha plynulému predbiehaniu vozidiel vpredu kontrola spojená so smerovým svetlom. Pri sledovaní vozidla vpredu, ktoré ide pomalšie než nastavená rýchlosť vozidla, systém aplikuje predbežné zrýchlenie, keď vodič použije smerové svetlo na signalizáciu zmeny jazdného pruhu. Ak však v predbiehajúcom jazdnom pruhu zaregistruje vpredu vozidlo, zrýchlenie sa potlačí, aby sa zabránilo náhlemu priblíženiu k tomuto vozidlu, čo umožní vodičovi pokojne prebiehať.

SYSTÉM VÝSTRAHY PRI ZMENE JAZDNÉHO PRUHU (LDA) 

Pri rýchlostiach nad 50 km/h pomáha predchádzať nehodám a čelným zrážkam spôsobeným opustením jazdného pruhu. Ak sa vozidlo začína vychyľovať zo svojho jazdného pruhu bez toho, aby o zmene smeru informovalo smerovými svetlami, systém LDA upozorní vodiča zvukovým aj vizuálnym výstražným znamením a môže poskytnúť riadiaci vstup, ktorý vodičovi pomôže vrátiť sa na pôvodnú dráhu. Aktualizovaný systém vyššej verzie teraz dokáže rozpoznať aj okraj vozovky na rovných cestách bez značenia jazdných pruhov. 

ASISTENT PRE ZACHOVANIE STOPY V JAZDNOM PRUHU (LTA) 

Pokročilý systém podpory vodiča prichádza v podobe asistenta pre zachovanie stopy v jazdnom pruhu (LTA) – nového systému, ktorý prispieva k ďalšiemu odbremeneniu vodiča za volantom. 

Keď je aktívny adaptívny tempomat (ACC) aj asistent pre zachovanie stopy v jazdnom pruhu, systém LTA pomáha vodičovi s ovládaním vozidla pomocou jemných vstupov, aby udržal vozidlo uprostred jazdného pruhu, a to aj v miernych diaľničných zákrutách.

Systém LTA dokáže pracovať v rozsahu od diaľničných rýchlostí až po takmer pokojový stav, takže vodičovi vie pomôcť aj v prípade dopravnej zápchy. A ak je pre systém ťažké alebo nemožné vidieť vodorovné značenie jazdných pruhov na vozovke, napríklad keď sú vyblednuté, vozidlo bude sledovať dráhu vozidla pred sebou, ktorú rozpozná kamera a mikrovlnný radar. Vozidlá vybavené systémom LTA podporujú aj všetky funkcie LDA.

Záver

Samozrejmosťou je aj systém automatických diaľkových svetiel a systém rozpoznávania dopravných značiek v rozšírenej verzii. Druhá generácia balíka Toyota Safety Sense bude uvádzaná na trh postupne v celej zostave vozidiel značky Toyota, počnúc novým modelom RAV4 a novou Corollou.