Podľa zmlúv majú pracovníci ukončiť opravy v jednotlivých rokoch do 30. októbra.

Cena cez 6 miliónov eur

Opravu po celom Slovensku majú realizovať len tri firmy. Pri vyhlásení verejnej súťaže odhadli experti cenu za opravu ciest 1. triedy na území celého Slovenska za 6,12 milióna Eur.

Opravu povrchu vozovky plánuje Slovenská správa ciest financovať zo svojich zdrojov. Podľa zmlúv majú pracovníci ukončiť opravy v jednotlivých rokoch do 30. októbra. Stavbári majú realizovať opravu pomocou technológie kladenia emulzných zmesí za studena.

Spoločnosť Bitunova, spol. s.r.o., bude opravovať cesty v štyroch krajoch. V Banskobystrickom kraji má opraviť 17 úsekov ciest 1. triedy za 911 tisíc Eur. V Trenčianskom kraji bude opravovať 7 úsekov, v Žilinskom 15 úsekov a v Košickom kraji 8 úsekov. Ceny kontraktov za opravu ciest v Trenčianskom, Žilinskom a Košickom kraji nezverejnili.

V Prešovskom kraji bude opravu realizovať spoločnosť Eurovia Sk, a.s.. SSC zaplatí za opravu desiatich úsekov 1,21 milióna Eur. V zostávajúcich krajoch sa o rekonštrukciu ciest postará spoločnosť DOPRA – VIA, a.s. za 1,61 milióna eur. Stavbári zapracujú na štyroch úsekoch v Bratislavskom kraji, na siedmich úsekoch v Nitrianskom kraji a rovnako na siedmich úsekoch v Trnavskom kraji.

Cestnú sieť na Slovensku tvorí 17 787 kilometrov ciest a diaľnic. Cesty prvej triedy majú dĺžku 3 291 kilometrov. 


Zdroj: sme